Matchfixing og betting

Det er afgørende vigtigt i sport, at sportsudøverne kæmper åbent for sejren, og at den kamp er forbundet med usikkerhed om resultatet. Derfor er det også mest spændende at opleve sporten live.

Det er matchfixing, når en eller flere personer udfører handlinger, der medfører en uregelmæssig ændring eller påvirkning af forløbet eller resultatet af en idrætskonkurrence. Der kan f.eks. være tale om:

  • Forsætlig manipulation af resultatet
  • Forsætlig underpræstation
  • Forsætligt nederlag i en konkurrence eller dennes begivenheder
  • Bestikkelse af eller trusler mod en anden person for at påvirke en konkurrence i en bestemt retning.

Udover matchfixing er der også anden uetisk adfærd, der ikke er lovlig, fordi det er med til at ødelægge sport. Det er:

  • Betting (spil) på konkurrencer, man selv deltager i – det gælder både som udøver, officials eller frivillige med en funktion ved konkurrencen.
  • Misbrug af intern viden, f.eks. ved at videregive oplysninger, der kan udnyttes i forbindelse med betting.
  • Modtagelse af gaver, der ikke hænger naturligt sammen med idrætskonkurrencen.
  • Forsøg på manipulation.
  • Medvirken til manipulation.

Matchfixing og uetisk betting adfærd er ulovligt og skal indberettes til Danmarks Idrætsforbunds (DIF) matchfixing sekretariat.

Dine genveje

Spil spillet - stop matchfixing
Læs om Kulturministeriet, Danmark Idrætsforbund, Danske Spil og Danish Online Gaming Associations kampagne mod matchfixing, spil på egne kampe og misbrug af intern viden - www.stopmatchfixing.dk.

Se de gældende regler i DIF Lovregulativ VIII om forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) og tilsvarende uetisk adfærd - klik her.

Badminton Danmarks Adfærdskodeks, matchfixing og anden uetisk adfærd

Bliv klogere på reglerne omkring matchfixing og anden uetisk adfærd klik her 

Badminton World Federations Code of Conduct of Participants in relation to Betting, Wagering and Irregular match results, klik her 

Klubbesøg
Badminton Danmark arrangerer gerne et informationsmøde i jeres klub, hvis I ønsker yderligere information om matchfixingreglerne. Kontakt os her, hvis I vil høre mere.

Find svar på det meste - FAQ
Find svar på de hyppigst adspurgte spørgsmål,  klik her
Kontakt
Badminton Danmark har nedsat en matchfixing beredskabsgruppe, der hjælper med information, besvarer spørgsmål og er til rådighed ved konkrete sager.

Badminton Danmarks beredskabsgruppe:

Olaf Fangel - telefon 21 75 48 89 eller Olaf.fangel@webspeed.dk

Kim Hansen, holdturnering - telefon 40 40 94 45 eller kiha@badminton.dk

Finn Trærup-Hansen, sportschef - telefon
24 84 28 01 eller fith@badminton.dk

Steen D. Sørensen, steendalsgaards@gmail.com  


Har du oplevet noget?

Oplysninger om matchfixing eller ulovlig betting rapporteres til:

Danmarks Idrætsforbund
Telefon 70 70 70 94 eller mail@stopmatchfixing.dk

Sager i internationalt badminton indberettes også til Badminton World Federations whitsle blower system Klik her  

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
Dk-2605 Brøndby

Bank: 2217 8390133333
CVR: 1369 3315
Hovednummer:
70 60 50 76

Nyheder

29.03.2011
29.03.2011
28.03.2011
28.03.2011

Leder du efter?

Cookies