Ranglister & Klassifikationer

Ranglisten handler for Badminton Danmark og DGI Badminton om at:
• Rangere alle konkurrence-badmintonspillere ift. hinanden, så alle kan indgå i den mest jævnbyrdige konkurrence. Badminton Danmark og DGI Badminton ønsker, at alle så vidt muligt finder en placering på et spillemæssigt niveau med spillere af samme niveau, så man får så mange gode og jævnbyrdige kampe som muligt igennem den enkeltes karriere. Denne er i øvrigt tilpasset til den enkeltes individuelle udviklingsniveau på ethvert givent tidspunkt, i den enkeltes udviklingsforløb.
• Et mål for Badminton Danmark og DGI Badminton er at få flest mulige badmintonspillere til at opleve glæde, udvikling og oplevelse ved at spille badminton, så vi fastholder dem i sporten, og mindsker frafald. Det gør vi blandt andet ved at sikre, at spillerne føler sig som en del af et aktuelt fællesskab.
• I takt med, at man udvikler sine færdigheder, oplever man at vinde flere kampe, end man taber, hvorved man regulerer sin ranglisteplacering, eller sit 'handikap' om man vil. Der er dog også en risiko for, at ved at klare sig godt, ser man pludselig sig selv komme op i en højere kategori, hvor man egentlig ikke hører til, og taber mere end man vinder. Det fjerner glæden og oplevelsen ved badminton, og al erfaring fortæller os, at det får spillerne til at stoppe med turneringsbadminton. Det vil vi gerne regulere, så det ikke sker for så mange spillere som i perioden med ungdomsklassifikationen. Glæden ved at udvikle sig skal være i fokus, og da vi erfaringsmæssigt ved, at det ofte tager lidt tid at flytte sig til et nyt niveau spillemæssigt og bide sig fast blandt nye tidligere meget bedre modstandere, har vi indført buffer-zoner, hvor spillerne trygt kan udvikle sig videre, men uden helt med det samme at slippe det niveau man er på vej til at forlade.

Vi vil meget gerne;
• Fremme udvikling for den enkelte, så det ikke længere kun handler om at deltage meget, men også om at relatere sig selv til egne og andres præstationer. Det er for Badminton Danmark ikke et mål i sig selv, at man presser sig selv med voldsom turneringsaktivitet, blot for at nå et højere prestigeniveau. Det er langt vigtigere, at ens udvikling som badmintonspiller tilgodeses, og det gælder såvel i trænings-, som konkurrencesituationer. Det mener vi giver langt større glæde på lang sigt, og er med til at fastholde badmintoninteressen.
• Badminton Danmarks Eliteafdeling er enige i muligheden for optimering af den personlige udvikling. Man konkurrerer på niveau og i takt med, at man udvikler sig sportsligt mod jævnbyrdige modstandere, indtil man er klar til at tage næste skridt i ens udvikling og forsøge sig mod næste niveau af spillere, på tværs af alder etc.
• Lette overgangen til senioraktivitet ved, at alle aldersrelevante ungdomsspillere allerede er indplaceret på deres aktuelle seniorniveau ved sammenligning af point omkring overgangsårene fra barn til voksen, inden disse faktisk bliver seniorspillere. Hertil kommer en række andre intentioner og forbedringer af konkurrencebadminton generelt for voksengruppen, hvor vi i løbet af de kommende sæsoner vil sætte fokus på, hvordan man bliver i konkurrencebadminton, hvordan man kan se sit voksenniveau allerede inden man forlader ungdomsårene, og hvordan man som klub kan understøtte denne overgang og udvikling med vedvarende træningstilbud, i lighed med dem man får tilbudt i ungdomsårene. 

Fremtiden;
• Fremme muligheden for at opbygge fremtidige aktiviteter med ligeværdig konkurrence. I første omgang på tværs af og indenfor traditionelle alders- og niveaugrupperinger til gavn for fællesskabet. Med den nye rangliste åbnes op for, at vi i fremtiden kan lave turneringer for bestemte pointinterval, spillere født i afgrænsede intervaller, kombinere spillere i forskellige aldersgrupper eller mellem køn. Kort sagt, vi kan kombinere kriterierne for afholdelse af turneringer på helt nye måder og dermed sikre, at spillerne altid har muligheden for at tilmelde sig en turnering svarende til deres aktuelle niveau.
• Den nye rangliste underbygger de kommende tre års udviklingstiltag til gavn for konkurrencebadminton på alle niveauer, og giver alle en mulighed for at se sig selv på et givent niveau i sin badmintonudvikling sammenlignet med andre i fællesskabet, der dyrker konkurrencebadminton, og det om man er ung eller gammel.

Vil du blive klogere på ranglisten, kan du læse om den i vores flyer.

Vil du se den danske rangliste, kan du finde den her.

Vil du læse mere om ranglistereglerne, kan du finde disse i vores reglement her.

Vil du se verdensranglisten, kan du finde den her.

Ved eventuelle spørgsmål kan du finde svar på det meste i vores FAQ. Du finder vores FAQ her
Hvis du ikke kan finde svaret på dit spørgsmål i FAQ'en, kan du kontakte os på tlf. +4570605076 eller på mail: bp@badminton.dk 

HOVEDSPONSOR:

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby
Bank: 2217 8390133333
CVR: 1369 3315
70 60 50 76
Privatlivspolitik

Kontakt os

Skriv til os, hvis du spørgsmål til:
Turneringer og events
Badmintonpeople og holdturnering
Ranglister og point
Badminton Danmark

Følg os