Ansøg om event

Du kan ansøge om at få et stort arrangement til din hal og din by. Vi har kortfattet taget udgangspunkt i et Denmark Open, og det er klart, at det slet ikke er de samme krav som stilles ved ansøgning om et Road show (behovet for lokaler, bordopsætning, møder, træningsfaciliteter og udenoms faciliteter er meget begrænset ved et endags arrangement)

Overvej følgende før du sender din ansøgning og se efterfølgende den generelle procedure for behandling af ansøgninger.

Hallen:
 • Antal baner – Hvor mange baner er der plads til (min. 4)
 • Tilskuerfaciliteter – Antal pladser?
 • Halhøjde - Internationalt krav: (8)9-12 m.
 • Hvad er der af Telekommunikation / Internet i hallen i forvejen?

Faciliteter:
 • Lokalekrav - Opbevaringsrum til banemateriel, bolddepot, arrangørlokale, mandskabslokale, billetluge, dommeropholdsrum, fys. rum, pressecenter, information/sekretariat, spilleropholdsrum, sponsorlounge, evt. sponsorsetup.
 • Hvor mange møderum (min 3) kan Badminton Danmark råde over, når rummene nævnt ovenfor er taget i brug?
 • Eller hvor langt er der til de nærmeste mødelokaler, som kan stilles til rådighed?
 • Træningsfaciliteter / Opvarmningsfaciliteter i hallen, udover Eventhal?
 • Styrketræningsfaciliteter?
 • Er der internt TV i halområdet til resultatformidling? Storskærm?
 • Trækning af diverse kabler – forlængerledninger – Er der stik/udtag/tfl.stik til dommerbord på halgulvet?
 • Restaurationsforhold?
 • Faciliteter i øvrigt (f.eks. bowling, svømmehal osv.)?

I øvrigt:
 • Hvordan kan området og hallen udsmykkes / dekoreres (især til ceremonier)?
 • Højtaleranlæg / Musikanlæg - Kan hallens anlæg dække turneringen eller skal der lejes udefra. Der skal være speak så mange steder som muligt (hal, forhal, omklædningsrum, spillerlounge, restaurant m.v.).
 • Hvor er anlæg placeret i forhold til brugbarhed? (skal kunne flyttes til dommerbordet).
 • Hvordan er højtalerlyden?
 • Er der 2 cd-afspillere og båndoptager?
 • Kan der tilsluttes bærbar cd-afspiller. Instruktion i anlæg. Anlæg skal kunne takle de mange behov: f.eks. have flere udgange så lyd både fra dommerstige, halspeak, tv-interviews-live, toastmaster, musik fra cd/bånd skal kunne kobles til?
 • Opsætning / Oprydning / Opbevaring - Hvad kan halpersonale være behjælpelige med?
 • Sikkerhed – Aflåsningsmulighed, nattevagter mv.?
 • Lysforhold – Hvor mange lux er der, når alt lys er tændt? Hvor mange lux kan der i hallens eksisterende lys centreres over centerbanen til finalen midt i hallen (når alt andet lys er slukket – er det muligt)?
 • Parkeringsforhold - Offentlig transportforhold?
 • Kan der afspærres til Vip-parkering tæt på hallen?
 • Plads til stand areal / Teltopsætningsmulighed til sponsorstande i forbindelse med indgangen?
 • Rengøring før/under/efter – påtager hallens personale sig denne opgave? Herunder støvsugning af baneområde dagligt?
 • Støvsugere (+forlængerledninger) og rengøringsredskaber?
 • Flagning - flagstænger?
 • Garderobeplads ved regnvejr?
 • Stoleopsætninger til liniedommere/publikum/spillerareal – Er det nødvendigt? Er der stole til det, hvis det er nødvendigt?
 • Bordopsætninger opholdsrum / dommerborde / præmieborde / møderum / Information / billetsalg). Råder hallen over borde og stole nok?
 • Reklameskiltning på hal el. andet – Kan de overdækkes eller tages ned?
 • Hvordan kan det i god tid gøres synligt, at der skal være noget stort i hallen (Skilt på haltaget/indfaldsveje el. lign.)

Klubben:
 • Hvad skal I som klub opnå ved at være vært for et stort arrangement (målsætning)
 • Hvordan ser I rekrutteringen af frivillige i jeres område – kan det lade sig gøre at få opbakning til at arrangere f.eks. et Denmark Open, et DM, en Landskamp, et Roadshow.
 • Det koster klubben en række udgifter og en hel del arbejde at være vært for et arrangement, herunder en afgift til Badminton Danmark. Omkostningerne har klubben mulighed for at få igen ved salg af billetter, samt en række andre rettigheder, hvor det så er muligt at generere et godt overskud til klubben til brug i det videre arbejde.
 • Hvordan vurderer I mulighederne for at få udsolgt i jeres område.
 • Hvordan vil markedsføringsmulighederne være, i forhold til at kunne opnå udsolgt?
 • Samtidig skal overvejes byens engagement i et arrangement af en størrelse som Denmark Open. Har byen gavn af at få et så stort arrangement og hvordan kan byen / kommunen / amtet involveres? Og vigtigst i den sammenhæng er financieringsmodellen for et så stort arrangement.
Send ansøgningen til Badminton Danmark med tegninger over hallens faciliteter og svar på de nødvendige spørgsmål. Vedlæg gerne oplysninger om byen.

Send ansøgningen til

Eventchef
Brian Bach Moesgaard
Mobil: 70 60 50 76   
Brmo@badminton.dk
    
              
HOVEDSPONSOR:

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby
Bank: 2217 8390133333
CVR: 1369 3315
70 60 50 76
Privatlivspolitik

Kontakt os

Skriv til os, hvis du spørgsmål til:
Turneringer og events
Badmintonpeople og holdturnering
Ranglister og point
Badminton Danmark

Følg os