MEDLEMSKONTINGENT

Kontingentet er baseret på klubbens medlemstal og aktivitetsniveau. Klubberne inddeles i 3 kategorier (A, B og C) efter aktivitetsniveau, og de gældende satser er følgende:

Niveau A klub
Grundkontingent: 2.000 kr.
+ betaling pr. medlem (1-2000 medlemmer) 35 kr.

Niveau B klub
Grundkontingent: 1.500 kr.
+ betaling pr. medlem (1-2000 medlemmer) 25 kr.

Niveau C klub
Grundkontingent (1-100 medlemmer): 1.250 kr.
Grundkontingent (101-250 medlemmer): 2.250 kr.
Grundkontingent (251-500 medlemmer): 2.750 kr.
Grundkontingent (501-2000 medlemmer): 3.250 kr.
Ingen betaling pr. medlem.

Niveau D klub
Grundkontingent 0 kr.
(For klubber der ikke benytter sig af de fælles serviceydelser i Aktivitetsbarometeret, herun-der BadmintonPeople.
Er man først én gang rykket op i Niveau C eller højere, kan man ikke rykke tilbage til Niveau D)
Se aktivitetsbarometer for indplacering af din klub –  bilag 1.
Undtagelser for kontingent i forbindelse med nye medlemsklubber, jf. medlemsreglementet § 3 stk. 1D og E.
Hvis et seniorholdfællesskab alene er årsag til indplacering på niveau A skal den af hold-fællesskabets klubber med det højeste med-lemstal betale A kontingent, medens den an-den klub/øvrige klubber betaler B kontingentIDRÆTTENS FORSIKRINGER

BD medlemsklubber er dækket idrættens 5 fælles forsikringer. Idrættens forsikringer er en kollektiv ordning og obligatorisk for alle medlemsklubber.
Alle medlemsklubber betaler 4,14 kr. pr medlem og forsikringsgebyret opkræves sammen med kontingentbetalingen. Vil du læse mere om Idrættens forsikringer, så klik her.


HOVEDSPONSOR:

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby
Bank: 2217 8390133333
CVR: 1369 3315
70 60 50 76
Privatlivspolitik

Kontakt os

Skriv til os, hvis du spørgsmål til:
Turneringer og events
Badmintonpeople og holdturnering
Ranglister og point
Badminton Danmark

Følg os