Protester

Protester i DH-turneringen indsendes til BD’s administration inden udgangen af det 3. døgn efter den dag hvor den sidste match i spillerunden afvikles.

Der skal samtidig indbetales et gebyr på 2.000 kr, som dog tilbagebetales, hvis den protesterende klub får medhold i protesten.

Protesten skal indgives via en formular, der findes her .

Når protesten er modtaget sendes den til hos modstanderklubben, der efterfølgende har 5 dage til at svare. Svaret skal ligeledes sendes via en formular, klik her 

Herefter kan protesten behandles af Holdturneringsudvalget. Behandlingen sker normalt på et telefonmøde.

Sagens parter vil herefter blive orienteret om udfaldet, og senest 8 dage efter vil der foreligge en skriftlig kendelse fra Holdturneringsudvalget.

I vurderingen af protester indgår primært de involverede spilleres/pars seneste resultater i forhold til hinanden, klubbens hidtidige anvendelse af spillerne og resultaterne i den aktuelle holdkamp samt den pågældende klubs mulige gevinst ved/motivation til ikke at stille op i styrkeorden. Resultater til træning samt forhold som skader/sygdom/pauser op til kampen m.v., indgår ikke i vurderingen.

Tidligere protestafgørelser er alle samlet på hjemmesiden, se dem her (under udarbejdelse)
HOVEDSPONSOR:

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby
Bank: 2217 8390133333
CVR: 1369 3315
70 60 50 76
Privatlivspolitik

Kontakt os

Skriv til os, hvis du spørgsmål til:
Turneringer og events
Badmintonpeople og holdturnering
Ranglister og point
Badminton Danmark

Følg os