Arbejdet i ungdomselitegrupperne

Fælles for alle vores aktiviteter i BD´s Ungdomselitegrupper er, at vi gennem glæde, motivation og udvikling ønsker at fastholde spillerne livslangt i badmintonsporten – uanset hvilket spillerniveau de når.

Op til og med U15 ønsker vi at brede eliteaktiviteterne ud til mange spillere, da både forskning og Badminton Danmarks egne analyser viser, at det er meget svært – inden puberteten – at forudsige, hvilke spillere, der vinder medaljer som seniorer. Derfor har Badminton Danmark også valgt at nedlægge U13-landsholdet og vil fremadrettet arbejde med træningssamlinger for en større gruppe U13-spillere.

Men efter puberteten (U17 og især U19) er det tilsvarende vigtigt at målrette vores ressourcer på de spillere, der har det største potentiale for en fremtidig karriere som verdensklasse badmintonspiller. 

BD´s analyser viser, at et niveau svarende til top fire i U19 i den pågældende kategori er en meget solid indikator for muligheden af fremtidig succes som seniorspiller. Over 90 procent af de danske seniorspillere, der har vundet medaljer til All England, VM og OL har været i top fire som U19-spiller. Antallet af spillere i U17- og U19-Ungdomselitegrupperne er således betragteligt mindre end i U15.

Landsholdsaktiviteterne i de enkelte årgange skal være et meningsfuldt og udviklende supplement til spillernes daglige træning i klubben. Samtidigt er det Badminton Danmarks holdning, at talentudvikling grundlæggende foregår i klubberne.

Træningsmiljøet i klubberne samt de lokale og regionale træninger er derfor altafgørende for den enkelte spillers udvikling – med ugeplanen som omdrejningspunkt. 

BD´s bidrag ligger i at kunne tilføre det nationale og internationale perspektiv gennem træningssamlinger, udtagelser og – vigtigste af alt – en åben og konstruktiv dialog mellem ungdomslandstrænerne og den enkelte spiller og dennes hovedtræner.  

At udvikle talentfulde badmintonspillere til international seniorelite er et fælles anliggende, og et tæt samarbejde mellem alle interessenter inden for talentudvikling – spillere, trænere, forældre, klubber, BD, Talentcentre mv. – er fundamentet for Dansk Badmintons internationale succes på seniorplan.

Ungdomslandstrænerne vil løbende kontakte spillerne og deres hovedtræner i løbet af sæsonen – se under de enkelte U-grupper. Men vi opfordrer også kraftigt spillere, forældre og trænere til at løbende at indgå i dialog med BD-trænere og ledere - både hvis man har konkrete spørgsmål, men også med input og feedback til det arbejde, der foregår i regi af ungdomselitegrupperne.

Særligt om udtagelser
Udtagelseskriterierne for spillerne til Badminton Danmarks Ungdomselitegruppe er udviklingspotentiale set i et seniorperspektiv. Resultater og spilleniveau indgår naturligvis i denne vurdering, men det afgørende er Badminton Danmarks vurdering af spillerens mulighed for i sidste ende at vinde medaljer til Danmark som senior. 

Samtidigt ønsker Badminton Danmark ikke at udpege enkeltstående talenter for tidligt. Der er god evidens for, at udpegning til ”supertalent” ofte medfører et uhensigtsmæssigt pres på den pågældende spiller. I forhold til udtagelser betyder det i praksis, at Badminton Danmark kun i ganske særlige tilfælde udtager 1. års spillere i en yngre årgang til aktiviteter i en ældre årgang. F.eks. udtager en 1. års U17 spiller til EM for U19.

I nedenstående kan man læse mere om organisering, aktiviteter, kommunikation og fokuspunkter inden for de enkelte årgange samt finde aktivitetsplaner for landsholdsaktiviteter i de enkelte årgange.

Målet er at give et overblik over de enkelte årgange, og derfor er beskrivelserne bevidst korte. Hvis der er information, man savner eller har spørgsmål eller kommentarer til i de enkelte årgange, er man altid velkommen til at kontakte en af ungdomslandstrænerne eller Badminton Danmarks talentudviklingschef, Bo Ømosegaard.

U15
Teamet bag U15 2018-19:Thomas Nielsen, U13- og U15-Ungdomslandstræner
Steen Thomsen, U15-Ungdomslandstræner
Kim Heller, U15-gruppeleder

I U15 udtager vi op til 32 spillere til U15-elitegruppen. Vi udtager ikke alle spillerne fra sæsonstart, så der er mulighed for at udtage spillere, der udvikler sig særligt positivt i løbet af sæsonen.
• Alle gruppespillere udtages til en international opgave, hvis det er muligt. Udtagelsen koordineres, så spillernes niveau og aktivitetens status/niveau matches bedst muligt
• Vi udtager ikke U13-spillere til repræsentative opgaver

Træningssamlinger (frekvens og indhold):
• Tre samlinger: Opstartslejr i maj, med deltagelse af U13 2.års og U15 1.års (kommende U15), sommerlejr (juli) og midtvejslejr (december).
• Fokus på teknik – især bevægelse (benarbejde) 
• Fysisk træner med på samlingerne – fysisk/motorisk basistræning samt introduktion til løfteteknik og squat. 
• Optage video – spillerne optager hinanden – spillerne investerer i coach-eye

Fokusområder som udgangspunkt for dialog mellem spillere, hovedtrænere og ungdomslandstrænere:
• Fokus på teknik – benarbejde og slagteknik
• Status på deres fysiske træning – f.eks. har de programmer? Intro til styrketræningsteknik
• Basal træningsplanlægning – udarbejdelse af sæsonplan, anbefalinger til træningsmængder og turneringsdeltagelse.
• Turneringsdeltagelse: 12-14 turneringer i løbet af sæsonen. Vær opmærksom på uge 3-11, hvor der er turneringer hver anden uge!
• Tre kategorier som anbefaling

Forældrekontakt:
• Forældremøder i juli og december måned

Hovedtrænerkontakt – kun gruppespillere! Ungdomslandstrænerne kontakter den enkelte spilleres hovedtræner tre gange i løbet af sæsonen: 
• 1. samtale efter sommerlejren – senest i løbet af august måned
• 2. samtale efter midtvejslejren i december – senest i løbet af januar måned
• 3. samtale efter UDM – senest i løbet af maj måned

U17
Teamet bag U17 2018-19:Rune Ulsing, U17-Ungdomslandstræner
Frank Larsen, U17-Ungdomslandstræner
Kim Heller, fungerende U17-gruppeleder

I U17 udtager vi op til 22 spillere til U17-elitegruppen. Vi udtager ikke alle spillerne fra sæsonstart, så der er mulighed for at udtage spillere, der udvikler sig særligt positivt i løbet af sæsonen.
• Alle gruppespillere udtages til en international opgave, hvis det er muligt. Udtagelsen koordineres, så spillernes niveau og aktivitetens status/niveau matches bedst muligt

Træningssamlinger (frekvens og indhold):
• Tre samlinger: Opstartslejr i maj, med deltagelse af U15 2.års og U17 1.års (kommende U17), sommerlejr (juli/august) og midtvejslejr (december).
• Fokus på teknik i et seniorperspektiv, herunder maskeringer, individuel og kategorispecifik teknik.
• Fysiske tests + fysisk træning
• Sæsonplan samt forskellige træningsperioder (to grundtræningsperioder)
• Sportspsykologi (life-skills og præstationspsykologi), 
• Ernæringsvejledning
• Skadesforebyggende træning og førstehjælp ved skader

Fokusområder som udgangspunkt for dialog mellem spillere, hovedtrænere og ungdomslandstrænere:
• Fokus på teknik – benarbejde og slagteknik
• Status på fysiske træning og træningsprogram. Udvikling og optimering af styrketræningsteknik
• Basal træningsplanlægning – udarbejdelse af sæsonplan, anbefalinger til træningsmængder og turneringsdeltagelse.
• Atletens samlede livssituation og trivsel. Særlig fokus på sammenhæng mellem badminton og uddannelse, så spilleren opnår den rette badminton-skole balance og ikke oplever mistrivsel eller stress pga. for store og ukoordineret belastninger.
• To kategorier som anbefaling

Turneringsdeltagelse:
• 12-14 turneringer: 12-14 turneringer i løbet af sæsonen. Vær opmærksom på uge 3-11, hvor der er turneringer hver anden uge!
• Ingen internationale seniorturneringer undtagen i særlige tilfælde for enkelte af de bedste U17-spillere, f.eks. hvis det kan være hensigtsmæssigt ift. seedning til UVM
• Max. fire internationale udenlandske ungdomsturneringer 
• Seks obligatoriske U17-turneringer. Turneringerne fremgår af BadmintonPeople
• Badminton Danmark sender det stærkeste hold til U17 EM.  I U17 6 Nations deltager vi med U17 1. års spillere. Vi tilstræber, at alle i gruppen får en udsendelse pr. år, men kan ikke garantere det!

Forældrekontakt:
• Forældremøder i juli og december måned

Hovedtrænerkontakt – kun gruppespillere! Ungdomslandstrænerne kontakter den enkelte spilleres hovedtræner tre gange i løbet af sæsonen: 
• 1. samtale efter sommerlejren – senest i løbet af august måned
• 2. samtale efter midtvejslejren i december – senest i løbet af januar måned
• 3. samtale efter UDM – senest i løbet af maj måned


U19
Teamet bag U19 2018-19:Jesper Hovgaard, U19-cheftræner
Søren Espersen, U19-gruppeleder

I U19 udtager vi op til 18 spillere til U19-elitegruppen. Vi udtager ikke alle spillerne fra sæsonstart, så der er mulighed for at udtage spillere, der udvikler sig særligt positivt i løbet af sæsonen.
• Alle gruppespillere udtages til en international opgave, hvis det er muligt. Udtagelsen koordineres, så spillernes niveau og aktivitetens status/niveau matches bedst muligt

Træningssamlinger (frekvens og indhold):
• En sommerlejr i juli/august 
• Fokus på teknik, taktik og gameplan i et seniorperspektiv
• Fysiske tests + fysisk træning
• Sæsonplan samt forskellige træningsperioder (2-3 grundtræningsperioder)
• Sportspsykologi (life-skills og præstationspsykologi)
• Træningsplanlægning
• Ernæringsvejledning
• Skadesforebyggende træning og førstehjælp ved skader

Fokusområder som udgangspunkt for dialog mellem spillere, hovedtrænere og ungdomslandstrænere:
• Fokus på teknik – benarbejde og slagteknik
• Målrettet udvikling af de fysiske parametre: styrke, power, aerobt. Fortsat udvikling af styrketræningsteknikker
• Træningsplanlægning – udarbejdelse af sæsonplan, anbefalinger til træningsmængder og turneringsdeltagelse.
• Taktik: Gameplan, spilkoncept, forskellige modstandertyper. Taktisk håndtering af vindforhold. Boldhastigheder, lysforhold mv.
• Atletens samlede livssituation og trivsel. Særlig fokus på sammenhæng mellem badminton og uddannelse, så spilleren opnår den rette badminton-skole balance og ikke oplever mistrivsel eller stress pga. for store og ukoordineret belastninger.
• En til to kategorier som anbefaling

Turneringsdeltagelse:
• 12-15 turneringer i løbet af sæsonen. Planlægningen tager udgangspunkt i obligatoriske og generelt anbefalede turneringer.
• I U19 kan individuelle vurderinger have stor indflydelse på turneringsplanen.
• Badminton Danmark sender det stærkest mulige hold til UVM. 
• U19 EM indgår som forberedelse til UVM og spillerudvikling. 
• I U19 6 Nations deltager vi med U19 1. års spillere. Vi tilstræber at alle i gruppen får en udsendelse pr. år, men kan ikke garantere det!

Hovedtrænerkontakt – kun gruppespillere! U19-cheftræneren kontakter den enkelte spilleres hovedtræner tre gange i løbet af sæsonen: 
• 1. samtale efter sommerlejren – senest i løbet af august måned
• 2. samtale i december/januar
• 3. samtale efter UDM – senest i løbet af maj månedHOVEDSPONSOR:

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby
Bank: 2217 8390133333
CVR: 1369 3315
70 60 50 76
Privatlivspolitik

Kontakt os

Skriv til os, hvis du spørgsmål til:
Turneringer og events
Badmintonpeople og holdturnering
Ranglister og point
Badminton Danmark

Følg os