Badmintonphoto - Fjerbold - Shuttlecock
Badmintonphoto

Overblik: Sådan forholder Badminton Danmark sig til coronavirussens udvikling i forhold til sporten i Danmark

maj 13, 2020 14:39 Skrevet af

Senest opdateret 26.05.2020

Badminton Danmark bakker op om de danske myndigheders anbefalinger og opfordringer angående coronavirus. På baggrund af myndighedernes udmeldinger giver vi i Badminton Danmark her et overblik til dig som badmintonspiller i forbindelse med Badminton Danmarks events, mesterskaber og turneringer samt træningsmuligheder i klubber og foreninger.

 

Specifik information er markeret med kursiv på baggrund af statsministerens pressemøde og Folketingets partiers fælles aftale om genåbning af Danmark i fase to og tre den 7. og 8. maj 2020. Se øvrig information, anbefalinger og opfordringer nede igennem artiklen:

Badminton Danmark har grundet de seneste anbefalinger og retningslinjer fra de danske myndigheder valgt helt at aflyse flere af de ellers flyttede arrangementer. Det skyldes blandt andet:

 • Forsamlingsforbuddet, som muligvis løftes 30-50 personer pr. 8 juni, og regeringens indendørs afstands- og hygiejneretningslinjer spiller en afgørende rolle i Badminton Danmarks beslutninger om en række aflysninger.
 • Den afsatte tid til afviklingen af de store mesterskaber ville skulle udvides i et omfang, der lige nu ikke er muligt at efterleve for hverken deltagere eller arrangører. Særligt pga. de hygiejne- og afstandskrav der pt. stilles til indendørsaktivitet. Især konkurrenceaktivitet hvor man er sammen mere flere mennesker og fra mange egne af Danmark.
 • Herudover mener Badminton Danmark ikke, at det er sportsligt forsvarligt at starte store konkurrenceaktiviteter op i de sidste uger før sommerferien, eftersom spillerne vil være uden en rimelig stabil træningsperiode (fra hallerne åbner igen tidligst 8. juni). Dog med undtagelse af den professionelle del af vores idræt, som der er åbnet op for allerede nu.
 • Den generelle sæsonplanlægning er i forhold til beslutningen om en række aflysninger også en vigtig faktor. Der er desværre ikke plads i den kommende sæsonplan 2020/2021 til at indsluse så store mesterskaber, da det vil betyde en række aflysninger af andre aktiviteter og klubturneringer. Herunder skaber det en række uhensigtsmæssige ressourceproblemer såvel centralt som lokalt.
  • Det ville betyde en række aflysninger af turneringer i august, da der ville skulle lukkes ned i 14 dage på et givent tidspunkt for at kunne gennemføre et overordnet sæsonskifte for alle.

 

Se hvilke mesterskaber og turneringer som er udskudt eller aflyst lige her, og få en uddybning af, hvad det kan betyde for dig nedenfor i artiklen:

Udskydes:
RSL UDM til 14.-16. august 2020
Badmintonligaens Final 4
flyttes til 19.-20. juni 2020.

 

Aflyst:
RSL DM Senior+ i Herning 2020
RSL DMU i Varde 2020
RSL DMU Hold 2020
RSL Senior+ Hold DM 2020
Senior Grand Prix Circuit-finaler

 

Fra og med 12. marts 2020 er der begrænset ressourcer på kontoret i Brøndby, da flest mulige medarbejdere er blevet bedt om at arbejde hjemmefra, holde fri samt afspadsere eller være en del af lønkompensationsordningen indtil 8. juli.

Du kan stadigvæk ringe til kontoret på hovednummeret, men må forvente ventetid. Derfor anbefales det at skrive til os på følgende e – mails:

bp@badminton.dk

 • alle henvendelser om rangliste, holdturnering og lignende.

event@badminton.dk

 • alle henvendelser om individuelle turneringer, samt Badminton Danmarks egen mesterskaber.

info@badminton.dk

 • alle henvendelse af mere generel karakter.

Vi vil løbende opdatere vores hjemmeside, FAQ og denne artikel med alle relevante informationer og opfordrer derfor alle til at holde sig orienteret her. I forhold til selve coronavirussen (Covid-19) bedes du altid holde dig opdateret på www.coronasmitte.dk.

 

Anbefalinger til indendørs badmintontræning

Badminton Danmark er klar over, at indendørs idrætsfaciliteter stadig er lukkede, men med de seneste anbefalinger fra de danske myndigheder står badminton overfor en genåbning den 8. juni 2020.

Derfor vil vi gerne her forsøge at vejlede alle badmintonklubber til en eventuel kommende dialog med lokale myndigheder om en forsigtig sundhedsfaglig ansvarlig genåbning af de idrætsfaciliteter, som er nødvendige for, at vi kan træne og spille badminton.

Regeringens og Sundhedsmyndighedernes anbefalinger ændrer sig løbende, og Badminton Danmark forsøger at følge så nøje med som muligt. Derfor opdaterer Badminton Danmark også løbende sine anbefalinger til en forsigtig snarlig genopstart af indendørs badminton fra den 8. juni 2020.

 

Anbefalinger til udendørs badmintontræning

 

Sommeraktiviteter, sommerlejre og sommertræningslejre:

 • Vi anbefaler, at alle badmintonaktiviteter planlægges efter samme retningslinjer som øvrig badminton i denne periode.
  • Lege, øvelser, brug af redskaber og lignende især med nærkontakt og/eller berøring anbefales ikke.
 • Vi anbefaler generelt dagstræning uden samlet fællesovernatning i haller eller på skoler hen over sommeren.
  • Vi anbefaler, at alle finder en løsning i forhold til fællesovernatning, da vi ikke mener, at det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at lade alle sove i én sal pt., da ophold i længere tid sammen i samme sal (uanset salens størrelse) er en af de større sundhedsmæssige ubekendte pt. En nødløsning kan være, at deltagerne (i par) tager telt med til overnatning udendørs i forbindelse med lejraktiviteter i sommerperioden eller lignende.
  • En god idé er at kontakte de lokale myndigheder om præcis det her med fællesovernatning med mange i samme sal, eller om de kan fordeles bedre med færre eller lignende. Lokale myndigheder kan have et specifikt syn på anbefalingerne til fællesovernatning, så sørg for at afklare dette i god tid lokalt.
 • Vi anbefaler, at alle følger de generelle anbefalinger fra Sundhedsmyndighederne i forhold til fællesspisninger, buffeter, osv.

 

Få det fulde overblik over turneringer, mesterskaber og events her:

RSL UDM i Greve, flyttes til 14.-16. august 2020

 • Mesterskabet arrangeres i samarbejde med Greve Strand Badmintonklub.
 • Alle tilmeldinger bliver overført til den nye termin.
 • Hvis du IKKE ønsker at deltage på den nye dato, kan du annullere din tilmelding på BadmintonPlayer senest torsdag den 28. maj 2020.
  • Efter denne frist er tilmeldingen bindende.
 • Eventuelt efterladte makkere, vil ikke blive tildelt en X-makker og udgår dermed af turneringen. Så det er vigtigt, at alle koordinerer med deres makkere.
  • Tilmeldingsgebyr tilbagebetales ved annullering af tilmelding. Administrationsgebyrer tilbagebetales ikke.
 • Vi tillader til UDM, at man kan melde afbud i én kategori uden, at man bliver pointreguleret for tabt kamp. Det skal ikke gå ud over ens beslutning om deltagelse, om man har eller ikke har risiko for pointregulering. Denne regel er sat ud af spil til dette mesterskab.
 • Framelding vil være definitiv, der vil ikke blive åbnet op for gentilmelding til UDM. Du er garanteret deltagelse, hvis du har beholdt din nuværende tilmelding til turneringen.
 • Badminton Danmark er klar over, at skolen lige er startet op igen efter sommerferien, men det har været det muliges kunst overhovedet at finde en dato til turneringen.
 • Da mesterskaberne er flyttet (som det eneste) til efter sæsonskifte 2020/2021, vil alle point til ranglisten blive manuelt behandlet på BadmintonPlayer efter mesterskaberne.

 

Badmintonligakampe resten af sæsonen

 • RSL Final 4-kampene flyttes til 19.-20. juni 2020.
 • RSL Final 4-kampene spilles fortsat i Brøndbyhallen.
  • Arrangementet skal afvikles uden tilskuere i hallen. Derfor vil købte billetter blive tilbagebetalt i løbet af 14 dage ekskl. evt. billetgebyrer.
 • RSL Final 4-semifinaler og finale kan følges på TV 2 SPORT.
 • Kamptidspunkterne bliver koordineret med TV 2 i skrivende stund.
 • Klik her for at læse selvstændig nyhed om RSL Ligafinalen

 

Senior Grand Prix Circuit-finaler i Svendborg 2020, AFLYST

 • Arrangementet vil ikke blive gennemført. Det er aflyst.
  • Det har ikke været muligt at flytte arrangementet ind i næste sæson.
 • Beslutningen er truffet efter regeringens udmelding (7. og 8. maj).
 • Alle eventuelt indbetalte indskud til finalestævnet tilbagebetales i løbet af 14 dage.
 • Administrationsgebyrer tilbagebetales ikke.

 

RSL DM Senior+ i Herning 2020, AFLYST

 • Arrangementet vil ikke blive gennemført. Det er aflyst.
  • Det har ikke været muligt at flytte arrangementet ind i næste sæson.
 • Beslutningen er truffet efter regeringens udmelding (7. og 8. maj).
 • Der kåres hermed ikke Danmarksmestre i Senior+ årgangene hverken individuelt eller for hold i sæsonen 2019/2020.
 • Alle indskud tilbagebetales i løbet af 14 dage med 70 procent.
  • Da der har været uforholdsmæssigt mange udgifter forbundet med flytning og nu aflysning af dette aktuelle arrangement, betales indskud kun begrænset tilbage.
 • Badminton Danmark har påtaget sig den største udgift forbundet med den aktuelle situation, men finder det forsvarligt, jf. Badminton Danmarks og DGI’s Fælles Turneringsreglement, at alle bidrager i begrænset omfang til den givne situation.
 • Den lokale arrangør har haft udgifter, som ligeledes søges dækket i begrænset omgang ved, at indskud kun betales delvist retur.
 • Vi håber meget, at I har forståelse for situationen.
 • Administrationsgebyrer tilbagebetales ikke.

 

RSL DMU i Varde 2020, AFLYST

 • Arrangementet vil ikke blive gennemført. Det er aflyst.
  • Det har ikke været muligt at flytte arrangementet ind i næste sæson.
 • Beslutningen er truffet efter regeringens seneste udmelding (7. og 8. maj).
 • Der kåres hermed ikke Danmarksmestre i ungdomsrækkerne M-D i nogen årgange i sæsonen 2019/2020.
 • Alle indskud tilbagebetales i løbet af 14 dage med 70 procent.
  • Da der har været uforholdsmæssigt mange udgifter forbundet med flytning og nu aflysning af dette aktuelle arrangement, betales indskud kun begrænset tilbage.
 • Badminton Danmark har påtaget sig den største udgift forbundet med den aktuelle situation, men finder det forsvarligt, jf. Badminton Danmarks og DGI’s Fælles Turneringsreglement, at alle bidrager i begrænset omfang til den givne situation.
 • Den lokale arrangør har haft udgifter, som ligeledes søges dækket i begrænset omgang ved, at indskud kun betales delvist retur.
 • Vi håber meget, at I har forståelse for situationen.
 • Administrationsgebyrer tilbagebetales ikke.

 

RSL DMU Hold 2020, AFLYST

 • Arrangementet vil ikke blive gennemført. Det er aflyst.
  • Det har ikke været muligt at flytte arrangementet ind i næste sæson.
 • Beslutningen er truffet efter regeringens seneste udmelding.
 • Der kåres hermed ikke en Danmarksmester for hold i ungdomsrækkerne i sæsonen 2019/2020. I historiebøgerne vil det fremgå, at DMU Hold i denne sæson er blevet aflyst pga. Corona-restriktioner indført i Danmark.

 

RSL Senior+ Hold DM 2020, AFLYST

 • Som allerede tidligere udmeldt vil arrangementet ikke blive gennemført. Det er aflyst.
 • Beslutningen blev allerede truffet efter regeringens udmelding om forlængelse af den aktuelle nedlukningsperiode i Danmark til efter påske.
 • Der kåres hermed ikke Danmarksmestre i Senior+ årgangene hverken individuelt eller for hold i sæsonen 2019/2020.

 

TOTAL BWF Thomas & Uber Cup, flyttet til 3.-11. oktober

 

Holdkampe i resten af sæsonen

 • DH–turneringen sæson 2019/2020 stopper – klik her og læs mere
 • Badminton Danmark anbefaler, at ALLE øvrige holdkampe resten af denne sæson aflyses.

 

Åbne turneringer i resten af sæsonen

 • Badminton Danmark anbefaler, at ALLE resterende individuelle turneringer resten af denne sæson aflyses.

 

Sommeraktiviteter, sommerlejre og sommertræningslejre

 • Badminton Danmark anbefaler, at ALLE badmintonaktiviteter planlægges efter samme retningslinjer som øvrig badminton i denne periode.
 • Badminton Danmark anbefaler dagstræning uden fællesovernatning i haller eller på skoler hen over sommeren.


Tags: , , , , ,
Kategori: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,