Elitetræneruddannelsen

Formålet med Elitetræneruddannelsen er at uddanne trænere til at arbejde kvalificeret med spillerne i Badminton Danmarks landsholdscenter- og talentcenterstruktur. Desuden vil de uddannede trænere kunne bidrage til udvikling af andre elitetræningsmiljøer og talenttræningsmiljøer i dansk badminton.

 

Elitetræneruddannelsen er bygget op om tre temaer, som alle i sidste ende handler om optimering af præstationen og træning for landsholdsspillere:

Træning
Træningsplanlægning ud fra strategiske mål samt analyse, optimering og dosering af træningsøvelsers effekt ud fra en helhedsbetragtning. Opbygning af talentudviklingsmiljøer og træningsmiljøer for landsholdsspillere.

 

Turnering
Turneringsplanlægning ud fra strategiske mål i forhold til dosering og spillerens ’indre drive’. Turneringsforberedelse samt præstationsoptimering, herunder coaching af spillere før, under og efter kampsituationer.

 

Personlig udvikling
Identifikation af trænerens personprofil med henblik på arbejdet med forandringsprocesser i relationer samt individuelt kursusindhold.

Trænerens rolle i arbejdet med spillerens omgivelser, personlige udvikling og motivation i forhold til strategiske mål og planer.

Klik her for at læse mere om uddannelsen