Medlemmer

Tore Vilhelmsen
Formand
Hovedbestyrelsen
 
Jens Dall-Hansen
Næstformand
Hovedbestyrelsen
jens_solvej@stofanet.dk
 
Carsten Werge
Eliteansvarlig
Hovedbestyrelsen
 
Jeanette Lund
Eventansvarlig
Hovedbestyrelsen
jeanettelundclausen@gmail.com
 
Kristian B. Nielsen
Økonomiansvarlig
Hovedbestyrelsen
boye@firkant.net
 
Martin Andersen
Udvikling- og Breddeansvarlig
Hovedbestyrelsen
mansvendborg@gmail.com
 
Karsten W. Hansen
Holdturneringsansvarlig
Hovedbestyrelsen
karstenw@mail.dk
 
Anders Nielsen
Kredsansvarlig Øst
Hovedbestyrelsen
anders@casa-nielsen.dk
 
Kristian Hedelund
Kredsansvarlig Vest
Hovedbestyrelsen
mette_kristian@vip.cybercity.dk