Styregruppen Badminton Danmark og DGI

Badminton Danmarks kontaktperson i Styregruppen mellem Badminton Danmark og DGI viagra best online store canada er konstitueret direktør, Kristian Boye Nielsen. 

 

Kontakt Kristian Boye Nielsen
Mail: kbn@badminton.dk

 

Styregruppen består af følgende medlemmer:

Kristian Boye Nielsen (Badminton Danmark)

Preben Buchholz (DGI)

Stefan Nielsen (DGI)

Lotte Molsing (DGI)

Tore Vilhelmsen (Badminton Danmark)

Jens Dall-Hansen (Badminton Danmark)

Jeanette Lund Clausen (Badminton Danmark)