Internationalt udvalg

Bo Jensen
Formand/Direktør i Badminton Danmark
Mail: boje@badminton.dk

Brian Bach Moesgaard
Udvalgsmedlem/Eventchef i Badminton Danmark
Mail: brmo@badminton.dk

Carsten Werge
Udvalgsmedlem
Mail:

Charlotte Dew-Hattens
Udvalgsmedlem
Mail: cdh@vascandia.dk

Klavs Andreassen
Udvalgsmedlem
Mail: klavsandreassen@msn.com

Jeanette Lund
Udvalgsmedlem/Eventansvarlig i Badminton Danmarks hovedbestyrelse
Mail: jeanettelundclausen@gmail.com

Jens Meibom
Udvalgsmedlem/Sportschef i Badminton Danmark
Mail: jeme@badminton.dk

Tore Vilhelmsen
Udvalgsmedlem/Formand i Badminton Danmarks hovedbestyrelse
Mail: formandbd@gmail.com

Torsten Berg
Udvalgsmedlem
Mail: torstenberg48@gmail.com

Kristian Boye Nielsen
Udvalgsmedlem
Mail: boye@firkant.net

Nicolaj Knudsen
Sekretær
Mail: nikn@badminton.dk