Lovudvalg

Klavs Andreassen
Formand
Mail: klavsandreassen@msn.com

Flemming Holmgaard
Udvalgsmedlem