For klubber

FAIRPLAY ALL OVER: Som arrangør kan du hjælpe med FAIRPLAY!
 
Det er vigtigt, at du som klubarrangør af turneringer læser spillereglerne inden, at du kaster dig over opgaven. Se reglerne her.
 
Du skal sørge for at overholde Turneringsreglementets vejledninger til en god turnering. Hvis du laver en god tidsplanlægning, giver det deltagerne overskud og ikke frustration over forsinkelser. Se reglementet her.
 
Se nogle hurtige, gode råd til, hvordan du som arrangør skaber den bedst mulige turnering her:

 • Det er meget vigtigt, at du som arrangør har bemanding i alle haller (boldborde), også selv om dommerbordet er samlet i en af hallerne. Det hjælper til at holde hallen pæn, og det værdsætter alle.
 • At, der er bemanding i alle haller hjælper også til hurtig afvikling på næste ledige bane, og det gør også, at det er let for spillerne at skifte til en ny bold. Derudover gør det også, at du som arrangør er hurtigere til at reagere, hvis nogen henvender sig om en observatør.
 • Det er vigtigt, at du har nok bemanding ved dommerborde/boldborde, så de kan træde til, hvis der er behov for at hjælpe ved konflikter på en bane. Henvender nogen sig ved dommerbordet om en meget problemfyldt kamp, skal dommerbordet hjælpe med en observatør (som afgør uenighed) resten af kampen.
 • Husk at læse om FAIRPLAY. Du må meget gerne downloade det nyeste informationsmateriale, som du kan formidle til din turnering.
  Du finder materialet her.
  I kan også printe de 3 FAIRPLAY plakater, og hænge disse op i klubben eller til jeres turnering, så alle spillere kan se, hvad FAIRPLAY er. Du finder de 3 plakater her:
  FAIRPLAY Plakat 1
  FAIRPLAY Plakat 2
  FAIRPLAY Plakat 3
  Som klub eller turneringsarrangør har I også mulighed for at få trykt roll ups, med FAIRPLAY-budskabet på (egenbetaling). I kan se de forskellige roll ups nedenfor (de er alle med skæremærker, så de blot skal sendes til et trykkeri, hvis I vil have dem trykt):
  FAIRPLAY roll up 1
  FAIRPLAY roll up 2
  FAIRPLAY roll up 3
  FAIRPLAY roll up 4
  FAIRPLAY roll up 5
  FAIRPLAY roll up 6
  FAIRPLAY roll up 7
  FAIRPLAY roll up 8
 •  

Din klub kan hjælpe med FAIRPLAY
 
Din klub kan hjælpe med FAIRPLAY ved at understøtte de FAIRPLAY rammer, der giver en retfærdig afvikling af en kamp og turnering, samt en ordentlig tone mellem alle de parter. Din klub kan hjælpe ved at arbejde videre med FAIRPLAY uden for konkurrencer (derhjemme).
 
Måske kan alle klubber med fordel stille sig selv tre spørgsmål?

 1. Hvad er FAIRPLAY for os?
 2. Hvilken adfærd, både på og udenfor banen, ønsker vi at stå for?
 3. Lever vi op til FAIRPLAY?

 
Anbefalinger fra DIF
 
Som klub kan I med fordel også læse anbefalingerne fra DIF, omhandlende det gode foreningsliv for børn og unge.
I finder anbefalingerne her.
 
Du kan altid søge råd og vejledning om FAIRPLAY hos …
 
Din lokale badmintonkonsulent, som du finder ved at trykke her.
 
Eller hos:
Badminton Danmark og DGI
Konkurrence- & Eventafdelingen
event@badminton.dk
+45 70 60 50 76
 
Vi elsker Fairminton!