Klubskifte

Hvem er omfattet af klubskiftereglerne?
Alle spillere, der i sidste sæson har deltaget i minimum én holdkamp, samt spillere som har været klassificeret i eliterækken i U19 eller U17, eller i mesterrækken i U19.

Er der særlige regler for udenlandske spillere, der ikke tidligere har spillet i Danmark?
Ja spillere der ikke er "EU/EØS-borgere" skal normalt være benyttet senest i 3. spillerunde (datoen ændres hvert år, så se den korrekte dato i det gældende DH-reglementet).

Er der ens klubskifteregler for alle?
Spillerne inddeles i tre kategorier (A, B og C), og der er forskellige regler for, hvornår klubskiftet skal være foretaget, muligheden for at opnå en dispensation og hvilken karantæne en spiller vil få, hvis fristen ikke bliver overholdt.

Hvilke spillere er i de enkelte kategorier?
Kategori A: Spillere der har deltaget i Badmintonligaen til og med 3. division, samt spillere som har været klassificeret i eliterækken i U19 eller U17, eller i mesterrækken i U19.
Kategori B: Øvrige spillere der har spillet i Danmarksserien til og med serie 2.
Kategori C: Øvrige seniorspillere der har deltaget i serie 3 og nedefter, samt  ungdomsspillere og veteraner.

Hvordan skal man som spiller forholde sig, hvis man ønsker at skifte klub?
Alle spillere, der skifter klub (og er omfattet af klubskiftereglerne) skal oprette et klubskifte på Badmintonpeople (gøres af spilleren). Klubskiftet skal godkendes af den tidligere og nye klub.

Klubskiftet godtgør, at den tidligere klub er underrettet om, at spilleren ikke længere deltager i holdturneringen for klubben.
Vejledning til oprettelse af klubskifte på Badmintonpeople findes her  

Hvad er fristerne for klubskifter, hvis man skal undgå en karantæne?
Kategori A: 1. juni.
Kategori B: Spilleren skal være udmeldt senest 1. juni, og indmeldt i den nye klub senest 1. september.
Kategori C: Eneste frist er, at spilleren skal have meddelt sin tidligere klub om skiftet, og være indmeldt i den nye klub, inden første holdkamp spilleren skal deltage i.

Hvem behandler klubskifterne?
Kategori A: Badminton Danmark
Kategori B og C: Kredsen hvor spillerens nye klub er medlem.
Hvad hvis man ikke overholder tidsfristen?
Kategori A og B-spillere vil få en karantæne.

Hvor lang er karantænen?
Spillere som i den umiddelbart foregående sæson har spillet i Badmintonligaen–Danmarksserien: 3 spilledages karantæne.
Seniorspillere, der har deltaget i den øverste kredsserie til og med serie 2: 2 spilledages karantæne.
Spillere der er rangeret som eliterækkespillere i U19 eller U17, eller mesterrækkespillere i U19: 2 spilledages karantæne.

Er man låst, hvis man i løbet af sæsonen ønsker at skifte klub og allerede har spillet holdkampe?
Ja, så er der først mulighed for at deltage i holdturneringen for den nye klub i den efterfølgende sæson.

Er det muligt at opnå en dispensation?
Ja, hvis der er tale om en geografisk flytning, og ellers i helt særlige tilfælde, hvor kredsen eller Badminton Danmark vurderer, at der er grundlag for en dispensation.

Hvor kan man søge om dispensation?
Kategori A-spillere: Kontakt Kim Hansen på Badminton Danmarks kontor på telefon 70 60 50 76 eller kiha@badminton.dk

Kategori B og C-spillere: Kontakt Holdturneringsudvalget i den pågældende kreds, klik her 

Vil du vide mere?
Se mere i "reglement for spilletilladelse og klubskifte", klik her 

HOVEDSPONSOR:

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby
Bank: 2217 8390133333
CVR: 1369 3315
70 60 50 76
Privatlivspolitik

Kontakt os

Skriv til os, hvis du spørgsmål til:
Turneringer og events
Badmintonpeople og holdturnering
Ranglister og point
Badminton Danmark

Følg os