Nulstilling af spillere på seniorranglisten

Hvad er nulstilling?
En nulstilling betyder, at en spilleres point nulstilles, og der ses bort fra tidligere resultater.

Hvornår kan en nulstilling være en fordel?
Hvis en spillers point ikke er retvisende, i forhold til klubbens øvrige spillere, kan det være en fordel at få spilleren nulstillet.

Er der ulemper ved at få nulstillet en spiller?
Efter en nulstilling skal spilleren opstilles på holdet efter styrke. Det betyder, at der kan nedlægges en protest, hvilket ikke var tilfældet, hvis spilleren havde point på seniorranglisten.

Hvilke spillere kan nulstilles?
Nyoprykkede seniorer fra U19-eliterrækken.
U19 E-spillere.
U19M-spillere.
U17E-spillere.
U17M-spillere.
Spillere der i den foregående sæson har repræsenteret en anden klub.
Spillere som har haft langvarige dokumenterbare skader.
Spillere der har været gravide.
Derudover er det muligt at benytte et "wild card", hvis en spiller ikke er indenfor en af ovenstående kategorier.

Hvad skal klubben foretage sig, hvis man ønsker at få en spiller nulstillet?
Klubben skal fremsende oplysninger om spillerens:
  • navn
  • fødselsdato eller ID-nummer
  • baggrund for nulstillingen (ny spiller, U19M osv.)
  • dokumentation skal vedlægges, såfremt spilleren har været gravid eller skadet
Anmodning om nulstilling skal være administrationen i hænde senest den 10. august.
Fristen for spillere i kategori B er den 3. september.

Yderligere information
Reglerne for nulstilling af spillere er beskrevet i ”reglement for seniorranglisten”, læs mere her 

Spørgsmål
Kontakt Badminton Danmark pr. mail: info@badminton.dk eller telefon 70605076

HOVEDSPONSOR:

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby
Bank: 2217 8390133333
CVR: 1369 3315
70 60 50 76
Privatlivspolitik

Kontakt os

Skriv til os, hvis du spørgsmål til:
Turneringer og events
Badmintonpeople og holdturnering
Ranglister og point
Badminton Danmark

Følg os