Dommerdokumenter

I det følgende har vi samlet alle de dokumenter, du som dommer har brug for i forbindelse med gerningen.

 

Formular til brug for dommernes indberetning af advarsler
Matchjournal (for holdturneringsdommere i 2. og 3. division)
Evalueringsskema i Badmintonligaen (formular)
Evalueringsskema i 1. division
Indberetning af ikke fuldført kamp i Badmintonligaen og 1. division

 

Under “Individuelle turneringer” i Badminton Danmarks “Love & regler” kan du læse nærmere omkring reglementer m.m.

Klik her for at komme frem til “Individuelle turneringer”

 

Vejledning for elektronisk tælleudstyr
Vejledning til Nautronic Scoreboard System
Vedjledning til Elcount

 

International dommerseddel og reklamer
Vejledning til Score-sheet til badmintondommere
Score-sheet (tomme dommersedler)
Lettering and advertising on players clothing.