Elitetræneruddannelsen

Uddannelsens primære formål er at bibringe deltageren viden, indsigt og erfaring i arbejdet med badmintonspillere på internationalt senioreliteniveau, så træneren på sigt bliver i stand til at varetage træneropgaver i tilknytning til det Nationale Elite Træningscenter i Brøndby. På uddannelsen opnår træneren:

  • Indsigt, erfaring og relationer i Badminton Danmarks eliteprogram og træning af elitespillerne på NETC
  • Viden og færdigheder, der gør træneren i stand til at varetage træning og ledelse af badmintonspillere på seniorlandsholdsniveau

Uddannelsens indhold er opdelt i tre hovedtemaer, hvor det sikres at trænerne opnår viden, færdigheder, erfaring og afklarede holdninger inden for:

  • Sporten – den badmintonspecifikke indsigt
  • Træneren som leder – personligt lederskab
  • Sportsvidenskab og samarbejde med eksperter

Uddannelsen indeholder både praktik (deltagelse i træning og turnering), mentoring samt undervisning, projektarbejde og formidlingsopgaver.

Klik her for at læse mere om uddannelsen