Talenttræneruddannelsen

Talenttræneruddannelsen giver træneren kompetencer og færdigheder, så han eller hun kan lave en kvalitetstræning, der er sjov, motiverende, udviklende og bygger på seneste viden inden for aldersrelateret træning.

 

Uddannelsesforløbet på Talenttræneruddannelsen bygger på en helhedstænkning, hvor der er fokus på at udvikle den enkelte spillers badmintonspil og ”Life Skills” samt at udvikle bæredygtige talentudviklingsmiljøer for børn og unge.

Således sigter uddannelsen mod at udvikle trænerens kompetencer og færdigheder i forhold til følgende opgaver:

  • Talenttræneren, som træneren på gulvet.
  • Talenttræneren, som hovedtræner og vejleder.
  • Talenttræneren, som chef og strateg.

Indholdet på uddannelsen er vidensbaseret, og det er via denne viden, at træneren skal udvikle sin egen praksis. Endvidere ønskes det også, at uddannelsen sikrer, at træneren indgår i udviklende netværk med andre trænere.

Uddannelsen er tredelt i et grundforløb, temakurser og et mentorforløb og er tænkt til at kunne gennemføres henover en tre- til femårig periode. For at starte på uddannelsens første del (grundforløbet) skal træneren have gennemført trænerkursus 1-3 på Basistræneruddannelsen.

 

Rammebeskrivelse for Talenttræneruddannelsens tre dele:

  • Grundforløb – 2 weekendkurser. Kursisten skal have gennemført basistræneruddannelsen inden starten på grundforløbet, og kurserne skal gennemføre i kronologisk rækkefølge.
    I alt 2 x 22 lektioner + 2 e-læringsforløb
  • Temakurser – fire fagspecifikke dagskurser samt et tværfagligt temakursus om træningsplanlægning. Kursisten skal have gennemført grundforløbet inden starten på det første temakursus. Temakurserne kan gennemføres i vilkårlig rækkefølge – dog skal det tværfaglige temakursus gennemføres til sidst. Temakurserne kombineres med prelearning fx via e-læring. I alt 4 x 8/10 timer + 16 lektioner
  • Mentorforløb – et individuelt mentorforløb enten i eget træningsmiljø kombineret med to undervisningssamlinger eller to komprimerede forløb af tre-fire dages varighed med undervisning, samtaler og supervision. Andre temaer på forløbet er etik, trænerfilosofi og miljøbesøg.
    Samlet varighed: 40-50 timer. Adgangskrav – bestået Talenttræneruddannelsens temakurser.

Det anbefales at gennemføre uddannelsens sidste del sammen med DIF Diplomtræneruddannelse, som du kan læse mere om her.

Læs mere om Talenttræneruddannelsen her

Klik her for at finde det trænerkursus som passer dig (kræver login).

Kursisterne består som udgangspunkt et kursusmodul ved aktivt fremmøde.