Udtagelser

Få et overblik over grundlaget for udtagelser til senior+-mesterskaber lige her.

 

Som regel er der fri tilmelding til diverse senior+-turneringer/-mesterskaber, både i Danmark og i udlandet, hvis man opfylder de gældende alderskrav.

Der er dog tre mesterskaber, hvor deltagerantallet kan blive så stort, at VETU (veteranudvalget) er nødt til at udtage de spillere, som VETU mener vil være de stærkeste repræsentanter for Danmark.

Her har VETU lavet en rangliste, som bruges til at vurdere og lede i sådanne situationer. Man skal dog huske, at den kun er vejledende og ikke den altafgørende faktor.

Der kan være andre forhold der gør, at VETU laver en udtagelse. Ligesom på klubhold vil VETU også gerne stille stærkest op, og det vises ikke altid 100 procent på ranglisten.

De tre mesterskaber, hvor VETU gør sin indflydelse gældende er VM, EM og Nations Cup (Six Nations).

 

VM
Ved VM (ulige år) har hver nation fire pladser i hver kategorier i hver enkelt aldersgruppe.

4 HS, 4 DS, 4 HD, 4 DD og 4 XD, i +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65, +70 osv. De pladser bliver fordelt på dem, der ønsker at deltage og som bliver udtaget.

Er der fem tilmeldte i herresingle og otte tilmeldte i herredouble, vil VETU udtage, så man udfylder sin tilmeldingskvote på maksimum fire deltagere/par i hver kategori.

 

EM
Ved EM (lige år) har hver nation otte pladser i hver kategorier i hver enkelt aldersgruppe.

8 HS, 8 DS, 8 HD, 8 DD og 8 XD, i +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65, +70 osv., De pladser bliver fordelt på dem, der ønsker at deltage og som bliver udtaget.

Er der 10 tilmeldte i herresingle og 12 tilmeldte i herredouble, vil VETU udtage, så man udfylder sin tilmeldingskvote på maksimum otte deltagere/par i hver kategori.

 

Nations Cup
Nations Cup er en turnering mellem de respektive landes landshold, og her skal landene stille med 1 HD, 1 DD og 2 XD i alderskategorierne +40, +45, +50, +55, +60 (kan udvides efterhånden som landene får flere spillere i de ældre årgange).

Landene, der som hovedregel deltager er Danmark, England, Holland, Sverige, Tyskland.

Til disse kampe skal der bruges mindst to herrer og to damer i hver alderskategori. Man kan dog også bruge fire herrer og fire damer i hver alderskategori.

VETU kommer ind og prøver at lave det stærkest mulige hold ud af de, der ønsker at deltage.

Igen, i holdsport, hvor det gælder om at være stærkest, kan det betyde, at man i nogle aldersgrupper kun bruger to af hvert køn og i andre fire af hvert køn samt alle varianter imellem disse to muligheder.