Ungdom – Sådan gør vi U15-U19

I nedenstående kan du læse om organisering, aktiviteter, kommunikation og fokuspunkter inden for de enkelte årgange samt finde aktivitetsplaner for landsholdsaktiviteter i de enkelte årgange.

 

Målet er at give et overblik over de enkelte årgange, og derfor er beskrivelserne bevidst korte.

Hvis der er information, du savner, har spørgsmål eller kommentarer til i de enkelte årgange, er du altid velkommen til at kontakte en af ungdomslandstrænerne eller Badminton Danmarks talentudviklingschef, Lars Uhre.

 

U15

Teamet bag U15-landsholdet
Thomas Nielsen, U15-landstræner
Steen Thomsen, U15-landstræner

I U15 udtager vi op til 32 spillere til U15-elitegruppen. Vi udtager ikke alle spillerne fra sæsonstart, så der er mulighed for at udtage spillere, der udvikler sig særligt positivt i løbet af sæsonen.

 • Alle gruppespillere udtages til en international opgave, hvis det er muligt. Udtagelsen koordineres, så spillernes niveau og aktivitetens status/niveau matches bedst muligt.
 • Vi udtager ikke U13-spillere til repræsentative opgaver.

 

Træningssamlinger (frekvens og indhold)

 • Tre samlinger: Opstartslejr i maj, med deltagelse af U13 2.års og U15 1.års (kommende U15), sommerlejr (juli) og midtvejslejr (december).
 • Fokus på teknik – især bevægelse (benarbejde).
 • Fysisk træner med på samlingerne – fysisk/motorisk basistræning samt introduktion til løfteteknik og squat.
 • Optage video – spillerne optager hinanden og får video feedback på teknik.

 

Turneringsdeltagelse – Badminton Danmarks anbefalinger for U15E og U15M spillere

 • 13-15 turneringer samt 7-9 holdkampe pr. sæson.
 • Man spiller som udgangspunkt de danske U15E-turneringer, hvis man er kvalificeret.
 • Som U15 2.års er man efter 1. januar U17-spiller i international sammenhæng, da spillerne hér rykkes en aldersgruppe op pr. 1/1, og ikke 1/7 som i Danmark. Badminton Danmark anbefaler, at man ikke spiller internationale U17-turneringer før sidste kvartal som 2. års U15 (efter UDM og i weekender hvor der ikke er U15E turnering i DK). I særlige tilfælde kan der dispenseres, og dette aftales altid mellem spilleren, spillerens hovedtræner og Badminton Danmark (en U15 spillers deltagelse i en U17-turnering – nationalt eller internationalt – kræver altid en dispensation fra BD’s talentudviklingschef).
 • BEMÆRK: Man skal deltage i minimum 2 åbne danske U15 turneringer for at kunne deltage i UDM.

 

Fokusområder som udgangspunkt for dialog mellem spillere, hovedtrænere og ungdomslandstrænere

 • Fokus på teknik – benarbejde og slagteknik
 • Status på deres fysiske træning – f.eks. har de programmer? Intro til styrketræningsteknik
 • Basal træningsplanlægning – udarbejdelse af sæsonplan, anbefalinger til træningsmængder og turneringsdeltagelse.
 • BD anbefaler en ugentlig fridag, en friweekend pr. måned og 2-3 uger sammenhængende ferie
 • Tre kategorier som anbefaling

 

Forældrekontakt

 • Forældremøde i juli måned

 

Hovedtrænerkontakt – kun for gruppespillere. Ungdomslandstrænerne kontakter den enkelte spilleres hovedtræner tre gange i løbet af sæsonen

 • 1. samtale efter sommerlejren – senest i løbet af august måned
 • 2. samtale efter midtvejslejren i december – senest i løbet af januar måned
 • 3. samtale efter UDM – senest i løbet af maj måned

Sæsonplanen for U15 med turneringer, deadlines for udtagelser og info til hovedtrænere kan du finde her

 

U17

Teamet bag U17-landsholdet
Frank Larsen, U17-landstræner
Lennart Engler, U17-landstræner

I U17 udtager vi op til 22 spillere til U17-elitegruppen. Vi udtager ikke alle spillerne fra sæsonstart, så der er mulighed for at udtage spillere, der udvikler sig særligt positivt i løbet af sæsonen.

 • Alle gruppespillere udtages til en international opgave, hvis det er muligt. Udtagelsen koordineres, så spillernes niveau og aktivitetens status/niveau matches bedst muligt


Træningssamlinger (frekvens og indhold)

 • Tre samlinger: Opstartslejr i maj, med deltagelse af U15 2.års og U17 1.års (kommende U17), sommerlejr (juli/august) og midtvejslejr (december).
 • Fokus på teknik i et seniorperspektiv, herunder maskeringer, individuel og kategorispecifik teknik.
 • Fysiske tests + fysisk træning
 • Sæsonplan samt forskellige træningsperioder (to grundtræningsperioder)
 • Sportspsykologi (life-skills og præstationspsykologi)
 • Ernæringsvejledning
 • Skadesforebyggende træning og førstehjælp ved skader


Fokusområder som udgangspunkt for dialog mellem spillere, hovedtrænere og ungdomslandstrænere

 • Fokus på teknik – benarbejde og slagteknik
 • Status på fysiske træning og træningsprogram. Udvikling og optimering af styrketræningsteknik
 • Basal træningsplanlægning – udarbejdelse af sæsonplan, anbefalinger til træningsmængder og turneringsdeltagelse.
 • Atletens samlede livssituation og trivsel. Særlig fokus på sammenhæng mellem badminton og uddannelse, så spilleren opnår den rette badminton-skole balance og ikke oplever mistrivsel eller stress på grund af for store og ukoordineret belastninger.
 • BD anbefaler en ugentlig fridag (evt. med restitutionstræning), en friweekend pr. måned og 2-3 uger sammenhængende ferie
 • To kategorier som anbefaling


Turneringsdeltagelse

 • 12-14 turneringer i løbet af sæsonen.
 • Ingen internationale seniorturneringer undtagen i særlige tilfælde for enkelte af de bedste U17-spillere, f.eks. hvis det kan være hensigtsmæssigt i forhold til seedning til UVM
 • Maksimalt fire internationale ungdomsturneringer (de to danske tæller med). Yderligere internationale turneringer kræver dispensation.
 • Man spiller som udgangspunkt de danske U17E-turneringer, hvis man er kvalificeret.
 • BEMÆRK: Man skal spille mindst 4 åbne danske U17 (eller U17/U19) turneringer for at deltage i UDM.
 • Udtagelse til turnering med landsholdet, tæller for en dansk U17 turnering (max 2 kan tælle med)
 • U17 E spillere kan deltage i senior M eller A turneringer i weekender hvor der ikke er U17E eller U17/U19E turnering. Yderligere deltagelse kræver dispensation. Der kan deltages i senior EGP og MGP hvis man er kvalificeret på ranglisten og der ikke er U17E turnering i samme weekend.
 • Badminton Danmark sender hold til U17 EM, der udtages efter niveau og potentiale.
 • I U17 6 Nations deltager vi fortrinsvis med U17 1. års spillere. Vi tilstræber, at alle i gruppen får en udsendelse pr. år, men kan ikke garantere det.


Forældrekontakt

 • Forældremøder i juli måned


Hovedtrænerkontakt – kun for gruppespillere. Ungdomslandstrænerne kontakter den enkelte spilleres hovedtræner tre gange i løbet af sæsonen

 • 1. samtale efter sommerlejren – senest i løbet af august måned
 • 2. samtale efter midtvejslejren i december – senest i løbet af januar måned
 • 3. samtale efter UDM – senest i løbet af maj måned

Sæsonplanen for U17 med turneringer, deadlines for udtagelser og info til hovedtrænere kan du finde her

 

U19

Teamet bag U19-landsholdet
Rune Ulsing, U19-landstræner
Frank Larsen, U19-landstræner
Lennart Engler, U19-landstræner

I U19 udtager vi op til 18 spillere til U19-elitegruppen. Vi udtager ikke alle spillerne fra sæsonstart, så der er mulighed for at udtage spillere, der udvikler sig særligt positivt i løbet af sæsonen.

 • Alle gruppespillere udtages til en international opgave, hvis det er muligt. Udtagelsen koordineres, så spillernes niveau og aktivitetens status/niveau matches bedst muligt


Træningssamlinger (frekvens og indhold)

 • En sommerlejr i juli/august
 • Fokus på teknik, taktik og gameplan i et seniorperspektiv
 • Fysiske tests + fysisk træning
 • Sæsonplan samt forskellige træningsperioder (2-3 grundtræningsperioder)
 • Sportspsykologi (life-skills og præstationspsykologi)
 • Træningsplanlægning
 • Ernæringsvejledning
 • Skadesforebyggende træning og førstehjælp ved skader


Fokusområder som udgangspunkt for dialog mellem spillere, hovedtrænere og ungdomslandstrænere

 • Fokus på teknik – benarbejde og slagteknik
 • Målrettet udvikling af de fysiske parametre: styrke, power, aerobt. Fortsat udvikling af styrketræningsteknikker
 • Træningsplanlægning – udarbejdelse af sæsonplan, anbefalinger til træningsmængder og turneringsdeltagelse.
 • Taktik: Gameplan, spilkoncept, forskellige modstandertyper. Taktisk håndtering af vindforhold. Boldhastigheder, lysforhold, mv.
 • Atletens samlede livssituation og trivsel. Særlig fokus på sammenhæng mellem badminton og uddannelse, så spilleren opnår den rette badminton-skole balance og ikke oplever mistrivsel eller stress på grund af for store og ukoordineret belastninger.
 • En til to kategorier som anbefaling


Turneringsdeltagelse

 • 12-15 turneringer i løbet af sæsonen. Planlægningen tager udgangspunkt i obligatoriske og generelt anbefalede turneringer.
 • I U19 kan individuelle vurderinger have stor indflydelse på turneringsplanen.
 • U19 EM indgår som forberedelse til UVM og spillerudvikling.
 • Badminton Danmark sender hold til UVM.
 • BEMÆRK: Man skal spille mindst 2 åbne danske U19 turneringer for at være kvalificeret til UDM (de internationale i DK og U17/U19 tæller med)
 • Overveje deltagelse i Internationale seniorturneringer for at opnå senior verdensranglisteplacering.
 • Vi tilstræber at alle i gruppen får en udsendelse pr. år, men kan ikke garantere det.


Hovedtrænerkontakt – kun for gruppespillere. U19-cheftræneren kontakter den enkelte spilleres hovedtræner tre gange i løbet af sæsonen

 • 1. samtale efter sommerlejren – senest i løbet af august måned
 • 2. samtale i december/januar
 • 3. samtale efter UDM – senest i løbet af maj måned

Sæsonplanen for U19 med turneringer, deadlines for udtagelser og info til hovedtrænere kan du finde her