Styregruppen Badminton Danmark og DGI

Badminton Danmarks kontaktperson i Styregruppen mellem Badminton Danmark og DGI er direktør, Kristian Pinderup Langbak.

 

Kontakt Kristian Pinderup Langbak
Mail: kplb@badminton.dk

 

Styregruppen består af følgende medlemmer:

Kristian Pinderup Langbak (Badminton Danmark)

Preben Buchholz (DGI)

Jan Tranholm (DGI)

Lotte Molsing (DGI)

Bo Wendel (Badminton Danmark)

Kristian Pihl (Badminton Danmark)

Jens Dall-Hansen (Badminton Danmark)

Jeanette Lund Clausen (Badminton Danmark)