Dommerudvalg

Niels Holm Mortensen
Formand
Mail: niels@holmmortensen.dk

Flemming Holmgaard
Uddannelsesansvarlig
Mail: holmgaardf@gmail.com

Frank Ahlstrand
Aktivitetsudvalgsformand
Mail: frankahlstrand@gmail.com

Bjarne Jørgensen
Bedømmerudvalgsformand
Mail: tagtomrer@gmail.com

Funktions- og ansvarsbeskrivelse for Dommerudvalget

Klik her for at gå til oversigten over danske dommere i de respektive kredse