Klassifikation i parabadminton

For at konkurrere i parabadminton skal enhver atlet igennem viagra drugs online en klassifikation. En klassifikation består af diverse test, som bruges til at bestemme, hvilken klasse den enkelte viagra drugs online atlet skal konkurrere i.

 

Alle spillere klassificeres til én af seks purchase discount viagra forskellige klasser (6 Sports Classes). Det gøres for at sikre fairness (ærlighed, retfærdighed) i forbindelse med konkurrencer.

Enhver spiller skal være klassificeret, purchase discount viagra inden vedkommende kan deltage i en international turnering. Klassificeringen tager hensyn til den levitra for sale uk enkeltes fysiske handicap, og ud af fra den enkeltes funktionsniveau bestemmes det, hvilken gruppe vedkommende i konkurrenceøjemed tilhører.

 

Her følger et generelt overblik over de seks eksisterende klasser i parabadminton:

1) Wheelchair 1 – WH 1 (kørestolsbruger)
Spillere i denne klasse kræver en kørestol for at spille badminton.
Spillere i denne har som regel nedsat funktion / svækkelse / deformitet / mangler i både nedre lemmer og kropsstammens funktion.

2) Wheelchair 2 – WH 2 (kørestolsbruger)
En spiller i denne klasse kan eksempelvis have nedsat funktion / svækkelse / deformitet / mangler i et eller begge nedre lemmer og minimal eller ingen nedsat funktion / svækkelse / deformitet af kropsstammen.

3) Standing Lower – SL 3 (underkrop/ben)
I denne klasse skal en spiller https://bucerius.haifa.ac.il/2021/03/02/cialis-vs-viagra/ spille stående. Spilleren kan for eksempel have nedsat funktion / svækkelse / deformitet / mangler i et eller begge ben og begrænset gå- eller løbebalance.

4) Standing Lower – SL 4 (underkrop/ben)
En anden stående klasse, hvor spilleren har en mindre nedsat
funktion / svækkelse / deformitet / mangler i forhold til SL 3. Spilleren kan have nedsat funktion / svækkelse / mangler i et eller begge nedre lemmer og minimal nedsat funktion / svækkelse / deformitet / mangel i gå- eller løbebalance.

5) Standing Upper – SU 5 (overkrop/arm)
Spilleren i denne klasse har nedsat funktion / svækkelse /
deformitet / mangler i sine øvre lemmer.

6) Short Stature – SH 6 (dværgvækst)
En spiller i denne klasse har en kort statur på grund af en genetisk sygdom – ofte betegnet som dværgvækst.