Museumsudvalg

Find kontaktinformation på medlemmerne af Badmintonmuseumsudvalget her. Du kan desuden finde yderligere informationer om udvalget og dets arbejde på badmintonmuseet.dk.

 

Ole Jacobsen
Formand
olejacobsen@sport.dk

Nina Vedsø
Udvalgsmedlem – økonomi og indhold
ninavedsoe@gmail.com

Torsten Berg
Udvalgsmedlem – indhold
torstenberg48@gmail.com

Lars Jørgen Andersen
Udvalgsmedlem – indhold
kirstenprice@mail.tele.dk

Per Dabelsteen
Udvalgsmedlem – indhold
per.dabelsteen@gmail.com

Søren Langhorn
Udvalgsmedlem – indsamling af materiale
langhorn@hbc-badminton.dk

John Trane
Udvalgsmedlem – indhold
Mail: john.thrane@outlook.dk

 

Ansvars- og funktionsbeskrivelse for Badmintonmuseumsudvalget