Medlemmer - Bredde - Glæde - Fællesskab - Udvikling - Medlem - Omklædning - VICTOR - FZ FORZA - Emil Lyders - Photoshoot
Emil Lyders, Badminton Danmark

Minimal medlemstilbagegang for badmintonsporten

april 15, 2020 09:00 Skrevet af

I dag har DIF og DGI offentliggjort idrættens medlemstal for 2019. Med 405 færre medlemmer i 2019 kontra 2018 er der tale om en minimal tilbagegang på 0,3 procent, men det ærgrer stadig i både Badminton Danmark og DGI Badminton.

 

Efter tre år i træk med medlemsfremgang må Badminton Danmark og DGI Badminton desværre se i øjnene, at det ikke blev til fire år i træk med flere medlemmer i de danske badmintonhaller.

Idrættens medlemstal for 2019 viser, at der var 119.507 medlemmer i Badminton Danmark og DGI Badminton mod 119.912 i 2018. En minimal tilbagegang, som ikke desto mindre irriterer de to organisationer.

– Den samlede tilbagegang er så lille, at der reelt er tale om stagnation, men det er naturligvis både skuffende og overraskende, og udviklingen flugter ikke helt med de forventninger, vi havde på baggrund af klubberne og foreningernes tilbagemeldinger, siger Badminton Danmarks administrerende direktør, Bo Jensen, som følges op af Lars Uhre, afdelingsleder i Badminton – Bredde og Udvikling.

– Vi må konstatere, at mens det overordnet set går fint med at realisere vores vækstambitioner for de mandlige badmintonspillere, kniber det fortsat med at fastholde de kvindelige medlemmer. Det kalder på et forstærket fokus på netop særlige tilbud til piger og kvinder. En problemstilling som vi allerede er i gang med at finde løsninger på, siger Lars Uhre.

Udviklingen i gruppen for 40-69-årige går heller ikke som ventet.

– Det er overraskende, at vi er begyndt at miste medlemmer i gruppen 40–69. Vi har her gode erfaringer fra de klubber og foreninger, der arbejder med vores forskellige koncepter og tilbud for denne aldersgruppe. Så vi vil derfor forsøge at få endnu flere af vores medlemsklubber til at fokusere på denne målgruppe og gøre brug af vores tilbud til voksne, siger Lars Uhre.

Heldigvis er der også fremgang at spore, når man dykker ned i medlemstallene. Gruppen af 13-24-årige har traditionelt været en svær gruppe at fastholde, men det øgede markedsføringsfokus i eksempelvis studiemiljøer har skabt en stigning på 0,6 procent, mens tilbagemeldingen fra klubber og foreninger i de større byer er lovende.

– Vi kan konstatere, at vores skærpede fokus på teenagere og unge (13–24 år, red.) har båret frugt, og at denne gruppe nu udviser en lille fremgang. Vi hører også fra især klubberne og foreningerne i de større byer, at man her kæmper med mangel på faciliteter og kapacitetsproblemer, hvilket betyder, at man flere steder faktisk har folk stående på venteliste til at komme med på et træningstilbud og spille badminton – og det er på tværs af aldergrupper. Og sådan skal det gerne være flere steder, for badminton er for alle, hele livet, siger Bo Jensen.

Klik her for at se idrættens medlemstal for 2019 på tværs af alle idrætter

Ambitionen for fremtiden er dog klar.

– Vi vil stadig knokle for at udbrede glæden ved badminton gennem vores eksisterende koncepter og tilbud, ligesom vi hele tiden kigger på nye muligheder for at skabe mere badminton til gavn for klubber og medlemmer. Vores medlemsklubber, medarbejdere og frivillige gør en stor indsats for at få danskerne til at spille badminton, og det arbejde skal vi selvfølgelig fortsætte, siger Lars Uhre.

Badminton er den sjette mest dyrkede sportsgren i Danmark med sine 119.507 medlemmer. Kun overgået af fodbold, gymnastik, svømning, fitness og golf, og foran blandt andet håndbold, tennis og ridning.Tags: , , , , ,
Kategori: , ,