Coronaepidemien fik som ventet også fat i badmintonsportens medlemstal for 2020. Samlet set mistede badmintonsporten 4.262 medlemmer på landsplan. Men selvom der er tale om en markant tilbagegang, glæder Badminton Danmark og DGI Badminton sig over, at tilbagegangen ikke er større, hvilket de takker klubberne og foreningerne for, ligesom at de nu vil sætte ind for at få medlemmerne tilbage i hallen.

 

Sportens medlemstal ventes hvert år med spænding. Men det er nok ikke nogen underdrivelse at skrive, at i år var spændingen på et højere niveau. For hvilken indvirkning ville Covid-19 få på badmintonsporten?

Indvirkningen blev publiceret i dag af DIF og DGI og viser, at der i alt har været et fald på 89.613 medlemmer total set på tværs af idrætsgrenene i DGI og DIF. Her udgør faldet af badmintonmedlemmer 4.262. Et markant tal, men ikke lige så slemt som frygtet.

– Det var ventet, at vi ville få en tilbagegang af medlemmer i 2020 som konsekvens af coronaepidemien. Men jeg havde frygtet, at det var værre, end den tilbagegang, som nu er en realitet. Jeg vil derfor rose klubberne og foreningerne for at holde kontakten til medlemmerne og holde gang i deres tilbud. Det honorerer medlemmerne ved at forblive trofaste, og derfor er vi ikke så hårdt ramt som frygtet, siger Lars Uhre, afdelingsleder for den fælles breddeenhed Badminton Bredde og Udvikling i DGI og Badminton Danmark.

Læs også: Positiv medlemsfremgang i Badminton Danmark trods frafald af særligt de yngste piger

Tilbagegangen betyder, at det samlede medlemstal for badminton er 115.245 mod 119.507 medlemmer i 2019. Det medlemstal kan meget vel fortsætte nedad, hvis ikke badmintonsporten snart bliver åbnet igen, konstaterer Badminton Danmarks direktør, Bo Jensen.

– Medlemstallene viser uomtvisteligt konsekvensen af, at vi har været lukket ned i flere perioder af 2020. Det må derfor forventes, at vi vil se samme tendens i tallene til næste år, hvor den lange nedlukning gennem hele vinteren og det meste af foråret helt klart vil spille negativt ind. Derfor vil vi igen appellere til politikerne på Christiansborg om, at vi snarest får rammebetingelserne og restriktionerne for genåbningen af indendørsidrætten at vide. For nu er det vigtigere end nogensinde, at vi kan komme tilbage i hallerne, og sammen med klubberne gøre alt, hvad vi kan for at få gentegnet alle de tabte medlemmer, siger Bo Jensen.

Indendørs idræt åbner igen fra den 21. april for børn til og med 18 år, mens voksne sandsynligvis må væbne sig med tålmodighed indtil den 6. maj ifølge genåbningsplanen. Det er endnu uvist, men overvejende sandsynligt, at badminton bliver en del af genåbningen den 21. april.

Læs også: Minimal medlemstilbagegang for badmintonsporten