For tredje år i træk er antallet af badmintonmedlemmer i Danmark glædeligvis steget. I håb om at den kurve fortsætter i samme rigtige retning deler vi med afsæt i en ny rapport fra DIF et par gode råd til, hvordan man kan holde sine klubkammerater motiverede til badminton og få tidligere af slagsen tilbage på banen.

 

Det går glædeligvis i en positiv retning for dansk badminton. For tredje år i træk er badmintonsporten vokset, efter endnu flere valgte at kridte ketsjeren frem for at lægge den på hylden i løbet af 2018. Det er vi glade for!

Ikke desto mindre vil der hvert år være spillere, som vælger eller nødsages til at stoppe. Spørgsmålet er, om det antal minimeres?

Selvfølgelig kan det det!

Det anslås i al fald i en ny rapport udarbejdet af DIF på baggrund af besvarelser fra 146 frafaldne, voksne badmintonmedlemmer. Med afsæt i den giver vi her 3 gode råd til at forhindre sine klubkammerater og -medlemmer i at stoppe og 3 gode råd til at få dem, der har indstillet karrieren til at genoptage den.

Klik her for at læse hele rapporten ”Undersøgelse af frafaldne medlemmer – Hvilke barrierer oplever voksenmedlemmer for deres foreningsaktivitet”.

 

3 gode råd til at undgå frafald

1. Undgå skader
Typisk hverken kan eller bør man spille badminton, hvis det gør ondt, og ifølge DIF’s rapport er skader da også sammen med sygdom den hyppigst forekomne årsag til, at frafaldne medlemmer er tjekket ud af deres badmintonforening.

Glædeligvis kan mange skader forhindres, inden de opstår, blandt andet gennem grundig opvarmning og alsidig fysisk træning. Badminton Danmark og DGI har i netop den forbindelse søsat konceptet BadmintonFitness, som kombinerer badminton med en allround fysisk træning til styrke af hele kroppen med henblik på blandt andet at forebygge skader.

 

2. Hav et attraktivt, målrettet og helhedsorienteret træningstilbud
Det kan lyde banalt, ja.
Men fælles for en stor del frafaldne badmintonmedlemmer er, at de har valgt at stoppe med at spille på baggrund af manglende tilfredshed med selve træningstilbuddet og dets organisering. Det kan på sin vis virke meget åbenlyst, da det jo netop er det tilbud, de har valgt fra, men det er ikke nogen selvfølge, da det i flere af de andre idrætter, er andre forhold, der slår igennem.

I undersøgelsen fra DIF svarede flere tidligere badmintonmedlemmer således, at de valgte at stoppe som konsekvens af manglende kvalitet og manglende udfordring i træningen. Mere specifikt blev flere stop begrundet med årsager som ’useriøs træning’, ’for lidt modstand og udfordring. Det tyder derfor på, at badmintonklubber bør have fokus på at gøre selve deres træningstilbud og kvaliteten af det mere attraktivt.

Flere har derudover svaret, at de valgte at lægge ketcheren på hylden på baggrund af ’for meget fokus på nye medlemmer’ eller ’for meget fokus på eliten frem for bredden’, hvilket indikerer, at det også er vigtigt at have øje for alle i klubben.

 

3. Hjælp hinanden på tværs af klubberne – anbefal fraflyttere en ny klub og vice versa
Ni procent af de frafaldne badmintonmedlemmer, der deltog i DIF’s undersøgelse, har svaret, at de stoppede med at spille badminton, fordi de flyttede til en anden by.

For fastholde spillere i sporten kunne det tænkes, at en venlig anbefaling af klubber, foreninger eller specifikke badmintonfolk i den by, en given fraflytter rykker til, vil øge vedkommendes motivation til at fortsætte med at spille i den nye by.

Ligeledes kan klubber imellem hjælpe hinanden ved for eksempel at opfordre hinanden til at tage fat i spillere, der kommer fra en ene by til en anden.

Snart samtlige byer i Danmark har som minimum én velfungerende badmintonklub eller -forening inden for en radius af få kilometer, så muligheden for at fortsætte med at spille, når man flytter, vil altid være til stede. Ifølge tallene i undersøgelsen tyder noget dog på, at det kan kræve et velment skub i ryggen i retning af en ny klub, når man flytter by.

Sidstnævnte skal ses i lyset af, at over halvdelen af de tidligere badmintonmedlemmer, der deltog i undersøgelsen, rent faktisk er interesseret i at begynde til badminton igen.

 

Men hvordan får man dem så i gang igen? Det giver vi et tre bud på her på baggrund af rapportens resultater:

1. Prik en ven eller et familiemedlem på skulderen
Næsten halvdelen af de frafaldne medlemmer kunne forestille sig at blive badmintonaktive igen, hvis de fik mulighed for at dyrke sporten sammen med venner eller familie. Tøv derfor ikke med at invitere folk i dit netværk til at tage ketsjeren i den anden hånd og snøre skoene!

Og hvorfor ikke tjekke konceptet MiniTon ud, som forener badminton og leg for forældre og børn.

Knap 20 procent af de frafaldne badmintonmedlemmer svarede desuden, at de kunne forestille sig at blive aktive badmintonspillere igen, hvis de blev kontaktet af deres lokale klub eller forening derom.

Når det kommer til at ”prikke hinanden på skulderen”, kan der også være god grund som aktiv spiller til at ramme sine klubkammerater eller medspillere. Cirka halvdelen af dem, der er stoppet, overvejede det nemlig gennem længere tid, inden de trykkede på den røde knap. Hvorfor ikke få dem på andre tanker inden da?

 

2. Gør mere ud af ”fjerde sæt” – badminton er mere end blot en idrætsaktivitet
40 procent af de frafaldne medlemmer vil gerne have mere fællesskab og socialt samvær i deres lokale forening, hvis de skal i gang med at daske fjer på ny. Der er med andre ord god grund til at prioritere sammenholdet i klubben, da det potentielt kan skabe eksponentielt mere liv.

Netop fællesskab er i kombination med fleksibilitet nøgleordet i DGI og Badminton Danmarks koncept FleksiFjer, der er et badmintontilbud for voksne, som gerne vil være en del af et uforpligtende motionstilbud.

 

3. Skab muligheder for udvikling og forbedring
Hvert fjerde frafaldent medlem kunne forestille sig at blive badmintonaktiv igen, hvis træningen blev mere effektiv, og trænerne blev dygtigere/bedre engageret. Når det kommer til træningen, er det i sidste ende udbyttet, der vægter højst for de medlemmer, der kunne forestille sig at blive aktive igen. 37 procent har nemlig svaret, at en “oplevelse af præstationsmæssig forbedring” kan få dem op på hesten igen.’

 

Fakta om undersøgelsen ”Frafaldne medlemmer – Hvilke barrierer oplever voksenmedlemmer for deres foreningsaktivitet”:
Sammen med fem øvrige specialforbund har Badminton Danmark deltaget i en undersøgelse af frafaldne voksenmedlemmer fra foreninger tilknyttet forbundene. Undersøgelsen blev udgivet i ultimo 2018.

Formålet var at blive klogere på, hvorfor forbundenes medlemmer stopper i foreningerne, og hvad der kan få dem til at starte igen.

I alt deltog 832 frafaldne medlemmer i undersøgelsen. 146 af dem tidligere badmintonmedlemmer, som typisk trænede en til to eller flere gange om ugen, hvoraf hovedparten havde spillet badminton længere end tre år.

Undersøgelsen mundede ud i flere konkrete anbefalinger og værktøjer til at forhindre frafaldet i foreningerne, som DIF og DGI Bevæg dig for livet-samarbejdet sætter ind med i år.

Læs mere om anbefalingerne på tværs af idrætterne og om, hvad idrætten på baggrund af undersøgelsen fremadrettet vil arbejde med her.

Badminton Danmark vil gerne sige tak til alle dem, som deltog i undersøgelsen.