Klubmedlemskab 

 

Gør ligesom +700 andre danske klubber og foreninger og bliv klubmedlem hos Badminton Danmark. Som klubmedlem får du en række fordele og rabatter samt et unikt badmintonfællesskab, der kan være med til at styrke din klub eller forening.

 

Badminton Danmarks medlemsfordele og klubrabatter

Her kan du få et overblik over fordelene ved et klubmedlemskab.

For blot 0 kr. kan du blive klubmedlem hos Badminton Danmark!

Prisen på medlemskabet er baseret på klubbens medlemstal og aktivitetsniveau. Klubberne inddeles i fire kategorier (A, B, C og D) efter aktivitetsniveau.

Klik her for at se aktivitetsbarometeret, som kontingent bestemmes efter.

Vi har her samlet en oversigt over nogle af de fordele og rabatter, du får som medlem hos os:

 • Adgang til individuelle turneringer
 • Adgang til holdturneringer
 • Træneruddannelse
 • Klubrådgivning og klubudvikling
 • Konsulenthjælp
 • Uddannelse for klubledere
 • Bliv dækket af Idrættens Fælles Forsikringer
 • Rabat på klubture til VICTOR Denmark Open
 • Rabat på overnatninger hos SCANDIC
 • Rabat på overnatninger hos Landal Greenpark

Se her, hvilket niveau, kontingent og medlemskab, der passer til din klub:

Niveau A-klub

Grundkontingent pr. medlem: 46,22,- kr.

 • Badminton Danmark: 23,11,- kr.
 • Kredsene: 23,- kr.
 • Kredsene fastsætter selvstændigt eventuelt tillægskontingent

Obligatorisk forsikring: Pr. medlem i alle medlemsklubber,  jf. medlemsreglementet § 3, stk. 1 G.: Korrigeres efter DIF i 2023: 6,16,- kr.

Niveau B-klub

Grundkontingent pr. medlem: 36,20,- kr.

 • Badminton Danmark: 18,10,- kr.
 • Kredsene: 18,- kr.
 • Kredsene fastsætter selvstændigt eventuelt tillægskontingent

Obligatorisk forsikring: Pr. medlem i alle medlemsklubber,  jf. medlemsreglementet § 3, stk. 1 G.: Korrigeres efter DIF i 2023: 6,16,- kr.

Niveau C-klub

Grundkontingent pr. medlem: 20,10,- kr.

 • Badminton Danmark: 10,05,- kr.
 • Kredsene: 10,- kr.

Obligatorisk forsikring: Pr. medlem i alle medlemsklubber,  jf. medlemsreglementet § 3, stk. 1 G.: Korrigeres efter DIF i 2023: 6,16,- kr.

Niveau D-klub

Grundkontingent: 0,- kr.

(For klubber der ikke benytter sig af de fælles serviceydelser i Aktivitetsbarometeret, herunder BadmintonPlayer. Er man først én gang rykket op i Niveau C eller højere, kan man ikke rykke tilbage til Niveau D)

Idrætsefterskoler (uanset medlemstal)

Grundkontingent: 1.700,- kr.

Obligatorisk forsikring: Pr. medlem i alle medlemsklubber,  jf. medlemsreglementet § 3, stk. 1 G.: Korrigeres efter DIF i 2023: 6,26,- kr.

Ønsker din klub at blive medlem hos Badminton Danmark, skal dette dokument udfyldes og sendes sammen med klubbens vedtægter til Camilla Bidstrup på cabi@badminton.dk.

Undtagelser for kontingent i forbindelse med nye medlemsklubber, jf. medlemsreglementet § 3 stk. 1D og E.

Hvis et seniorholdfællesskab alene er årsag til indplacering på Niveau A, skal den af holdfællesskabets klubber med det højeste medlemstal betale A kontingent, medens den anden klub/øvrige klubber betaler B kontingent.

Ønsker I at melde klubben ud af Badminton Danmark? Klik her for at åbne udmeldelsesblanketten.