Matchfixing og betting

 

Det er afgørende vigtigt i sport, at sportsudøverne kæmper åbent for sejren, og at ethvert opgør er forbundet med usikkerhed om resultatet. Derfor er det også mest spændende at opleve sporten live.

 

Det er matchfixing, når en eller flere personer udfører handlinger, der medfører en uregelmæssig ændring eller påvirkning af forløbet eller resultatet af en idrætskonkurrence. Der kan f.eks. være tale om:

  • Forsætlig manipulation af resultatet
  • Forsætlig underpræstation
  • Forsætligt nederlag i en konkurrence eller dennes begivenheder
  • Bestikkelse af eller trusler mod en anden person for at påvirke en konkurrence i en bestemt retning.

 

Udover matchfixing er der også anden uetisk adfærd, der ikke er lovlig, fordi det er med til at ødelægge sport. Det er:

  • Betting (spil) på konkurrencer, man selv deltager i – det gælder både som udøver, officials eller frivillige med en funktion ved konkurrencen.
  • Misbrug af intern viden, f.eks. ved at videregive oplysninger, der kan udnyttes i forbindelse med betting.
  • Modtagelse af gaver, der ikke hænger naturligt sammen med idrætskonkurrencen.
  • Forsøg på manipulation.
  • Medvirken til manipulation.
  • Matchfixing og uetisk bettingadfærd er ulovligt og skal indberettes til Danmarks Idrætsforbunds (DIF) matchfixing sekretariat.

Spillepolitikken 'Spil Til Stregen'

Badminton Danmark er et af en række specialforbund, der i samarbejde med Team Danmark, DIF, Anti Doping Danmark og Center for Ludomani har været med til at udvikle en spillepolitik, som kaldes ‘Spil Til Stregen’.

Den skal skabe tydelige rammer for gambling i sportsmiljøerne og signalere, at pengespil ikke kun er for sjov, men også kan blive et problem.

Sport og pengespil kan hænge sammen, og det betyder, at eliteatleter typisk færdes i en spillekultur. Det er derfor vigtigt, at vi som elitesportsmiljø er med til at skabe rammerne for en balanceret spillekultur.

Et ukontrolleret pengespil har store konsekvenser både for personen og for sporten. Ukontrolleret pengespil har konsekvenser for den sportslige udvikling og præstation, og det kan være en glidebane i forhold til matchfixing.

Badminton Danmark opfordrer klubber og trænere til at sætte sig ind i og udbrede spillepolitikken.

Klik her: læs hele spillepolitiken Spil til stregen

Til sportschef og/eller ansvarlig træner
Klubbesøg

Badminton Danmark arrangerer gerne et informationsmøde i jeres klub, hvis I ønsker yderligere information om matchfixingreglerne. Kontakt os, hvis I vil høre mere.

Kontakt

Badminton Danmark har nedsat en matchfixing-beredskabsgruppe, der hjælper med information, besvarer spørgsmål og er til rådighed ved konkrete sager. Badminton Danmarks beredskabsgruppe består af:

Olaf Fangel:
Tlf.: 21 75 48 89
Mail: Olaf.fangel@webspeed.dk

Kim Hansen, konkurrence- og eventmedarbejder
Tlf.: 40 40 94 45
Mail: kiha@badminton.dk

Jens Meibom, sportschef
Tlf.: 40 27 23 26
Mail: jeme@badminton.dk

Steen D. Sørensen
Mail: steendalsgaards@gmail.com

Klik her for at læse om beredskabsgruppens opgaver

Har du oplevet noget?

Oplysninger om matchfixing eller ulovlig betting rapporteres til:

Danmarks Idrætsforbund

Tlf.: 70 70 70 94

Mail: mail@stopmatchfixing.dk.

Sager i international badminton indberettes også til Badminton World Federations whistleblower-system.