Kontakt

 

På denne side finder du kontaktoplysninger og information på Badminton Danmarks administration, presse, hovedbestyrrelse, udvalg, kredse og styregrupper.

Direktion

Kristian P. Langbak

Kristian P. Langbak

Direktør

Camilla Bidstrup

Camilla Bidstrup

Executive PA

Administration

Kristian T. Bonde

Kristian T. Bonde

Administrationschef

Susanne Thaulow

Susanne Thaulow

Sekretariatassistent

Kommunikation & Presse

Jonas Kildegaard

Jonas Kildegaard

Kommunikation- og konkurrencechef

Ronni Burkal Elkjær

Ronni Burkal Elkjær

Presseansvarlig

Karin Juel

Karin Juel

Multimedie designer

Freja Mæng Madsen

Freja Mæng Madsen

Studentermedhjælper

Andreas Roungkvist

Andreas Roungkvist

Studentermedhjælper

Event, IT & Kommercielt

Brian Bach Moesgaard

Brian Bach Moesgaard

Eventchef Technical & Commercial Manager

René Jeppesen

René Jeppesen

Event & Commercial Assistant

Christopher Meinertsen

Christopher Meinertsen

Event & Commercial Assistant

Morten Damsgaard Johansen

Morten Damsgaard Johansen

IT-Ansvarlig

Alexander Müllertz

Alexander Müllertz

Event & IT Assistant

Konkurrence

Jonas Kildegaard

Jonas Kildegaard

Kommunikation- og konkurrencechef

Kim Hansen

Kim Hansen

Konkurrencemedarbejder (Barsel)

Nina Vedsø

Nina Vedsø

Projektkoordinator for levedygtige klubber og medlemsservicemedarbejder

Patrick Riis

Patrick Riis

Konkurrencemedarbejder

Elite & Talentudvikling

Jens Meibom

Jens Meibom

Elite- og sportschef

Lars Uhre

Lars Uhre

Talentudviklingschef

Ulrik D. Jansen

Ulrik D. Jansen

Uddannelseschef

Peter Nedergaard

Peter Nedergaard

Talentudviklingskonsulent

Thea Bertelsen

Thea Bertelsen

Sekretær, Elite

Presse 

Badminton Danmark ønsker at stå til rådighed for og hjælpe pressen. Ved forespørgsler på interviews med de danske elitespillere, landstrænere og relevante personer i Badminton Danmark kontakt venligst kommunikationsafdelingen.

 

Interviews eller andre forespørgsler i forbindelse med landsholdstræningen

Hvis man ønsker at tale med spillere eller andre nøglepersoner i forbindelse med landsholdstræningen i Brøndby Hallen, opfordrer vi til, at man melder sin ankomst i god tid. Specielt hvis det er til TV, da de spillere, som der ikke er blevet indgået interviewaftale med, skal informeres.

Selvom man som journalist og/eller fotograf ikke har i sinde at interviewe nogen af spillerne eller trænerne på landsholdstræningen, vil vi gerne informeres om tilstedeværelsen for at kunne orientere spillerne herom.

Landsholdstræningen er som udgangspunkt åben, men der kan være træningspas, som vil være lukket for offentligheden herunder pressen.

Events

Under Badminton Danmarks events som for eksempel Denmark Open og DM, stiller Badminton Danmark et presserum og pressepladser i hallen til rådigheden for journalister og fotografer.

For at få adgang til presserummet og pressepladserne i hallen er det nødvendigt at akkreditere sig på forhånd.

Kontakt

Kommunikation- og konkurrencechef
Jonas Kildegaard Rasmussen
Mail: jkra@badminton.dk
Tlf.: +45 27 85 36 42

Presseansvarlig
Ronni Burkal Elkjær
Mail: rbel@badminton.dk
Tlf.: +45 61 93 16 32

Hovedbestyrelsen 

Nedenfor finder du et overblik over hovedbestyrelssens medlemmer samt referater fra de seneste års bestyrelsesmøder.

Medlemmer

Hovedbestyrelsen, udvalg, arbejdsgrupper, ad hoc-udvalg m.m. i Badminton Danmark og DGI Badminton i sæsonen 2023/2024

Kristian Pihl
Formand
Hovedbestyrelsen
kristianpihl@hotmail.com
Jens Dall-Hansen
Næstformand
Hovedbestyrelsen
jens_solvej@stofanet.dk
Jeanette Lund
Eventansvarlig
Hovedbestyrelsen
jeanettelundclausen@gmail.com
Kristian B. Nielsen
Økonomiansvarlig
Hovedbestyrelsen
kbn@badminton.dk
Kristian Hedelund
Holdturneringsansvarlig
Hovedbestyrelsen
mette_kristian@vip.cybercity.dk
Anders Nielsen
Kredsansvarlig Øst
Hovedbestyrelsen
anders@casa-nielsen.dk
Christian Fischer
Kredsansvarlig Vest
Hovedbestyrelsen
christian@fischer-dk.eu
Michael Kjeldsen
Eliteansvarlig
Hovedbestyrelsen
michaelkjeldsen@gmail.com
Bo Wendel
Bredde- og udviklingsansvarlig
Hovedbestyrelsen
bow@rsl.dk
Funktions- og ansvarsbeskrivelser

Her kan du se en oversigt over de funktions- og ansvarsbeskrivelser, der er i Badminton Danmarks hovedbestyrelse.

Formand

Næstformand

Økonomiansvarlig

Eliteansvarlig

Eventansvarlig

Bredde- og udviklingsansvarlig

Holdturneringsansvarlig

Kredsansvarlig øst og vest

Badminton Danmarks repræsentantskabsmøde

Badminton Danmarks repræsentantskabsmøde er det politiske årsmøde. Repræsentantskabsmødet afholdes én gang om året i 2. kvartal. Datoen for repræsentantskabsmøde i 2024 vil blive offentliggjort, så snart datoen er fastlagt.

Herunder vil du løbende blive orienteret om relevante informationer i forhold til Badminton Danmarks repræsentantskabsmøde, som afholdes årligt i 2. kvartal.

Repræsentantskabsmøder 

2024, 1. juni

Repræsentantskabsmøde protokol 2024

Dagsorden for repræsentantskabsmøde 2024 (inkl. bilag)

Årsberetning 2023/2024

Årsregnskab 2023

Foreløbig dagsorden

Varsling af repræsentantskabsmøde 2024

 

2023, 1. april

Repræsentantskabsmøde protokol 2023

Dagsorden for repræsentantskabsmøde 2023 (inkl. bilag)

Årsberetning 2022/2023

Årsregnskab 2022

Foreløbig dagsorden

Varsling af repræsentantskabsmøde 2023

Udvalg

Nedenfor finder du et overblik over Badminton Danmarks udvalg, deres funktion og ansvar samt deres aktivitet ved kendelser, appeller og deslige.

Holdturneringsudvalg

Find kontaktinformation på medlemmerne af Holdturneringsudvalget og se protestafgørelserne, som udvalget har behandlet, nedenfor.

Jesper Kamp
Formand
Mail: jesper_kamp@hotmail.com

Leon Ringbo
Næstformand
Mail:leon@ringbo.dk

Lene Struwe-Andersen
Udvalgsmedlem
Mail: lene@struwe-andersen.dk

Thomas Irving Pedersen
Udvalgsmedlem
Mail: thomas@saif.dk

Erik Markussen
Udvalgsmedlem
Mail: erma@teamdanmark.dk

Lars Michelsen
Udvalgsmedlem
Mail: dklarm@gmail.com

Poul Mølgaard
Suppleant
Mail: poul.moelgaard@gmail.com

Søren Tipsmark
Suppleant
Mail: st@oure.dk

Høring om reglementsændringer

Holdturneringsudvalget har den 23. februar udsendt høringsmateriale til alle klubber i DH-turneringen.

Se alle forslag her og udfyld høringsformularen her.

Advarsler og sanktioner

Advarsler for sæson 2023/2024 (opdateres løbende)

Dispensationer

Dispensationer i Badmintonligaen og 1. division (§ 32 i DH-reglementet)

Afgørelser fra Holdturneringsudvalget – Divisioner og Danmarksserien

Sæson 2023/2024

1.- 2. division

Kendelse i kamp 444177 Solrød Strand 2 – Skovshoved 2 (1. division), og kamp 444233 Solrød Strand 3 – Skovshoved 3 (2. division)

2. division

Kendelse i kamp 444212 Højbjerg 3 – Holbæk,Bilag 1.

Kendelse i kamp 461689 Hvidovre – Langhøj.

3. division

Kendelse i kamp 461769 KBK 3 – Gentofte 4

Danmarksserien

Kendelse i kamp 444592 Hvidovre 3 – BC37 Amager

Kendelse i kamp 444587 KMB2010 3 – SAIF 2

Appeludvalg

Steen Dalsgaard Sørensen
Formand
Mail: steendalsgaards@gmail.com

Rasmus Mangor Andersen
Udvalgsmedlem
Mail: rma@mangorlaw.dk

Torsten Berg
Udvalgsmedlem
Mail: torstenberg48@gmail.com

René Toft
Udvalgssuppleant
Mail: formandbd@gmail.com

Klavs Andreassen
Udvalgssuppleant
Mail:  klavsandreassen@msn.com

Funktions- og ansvarsbeskrivelse af Appeludvalget

Kendelser

Sæson 2023/2024

Kendelse i sag indbragt af Skovshoved IF, 31. januar 2024

Svar fra Appeludvalget i sag indbragt af Badminton Roskilde 310124

Dommerudvalg

Poul Bøgebjerg
Formand
Mail: p.boegebjerg@gmail.com

Flemming Holmgaard
Uddannelsesansvarlig
Mail: holmgaardf@gmail.com

Frank Ahlstrand
Aktivitetsudvalgsformand
Mail: frankahlstrand@gmail.com

Bjarne Jørgensen
Bedømmerudvalgsformand
Mail: tagtomrer@gmail.com

Funktions- og ansvarsbeskrivelse for Dommerudvalget

Klik her for at gå til oversigten over danske dommere i de respektive kredse

Lovudvalg

Klavs Andreassen
Formand
Mail: klavsandreassen@msn.com

Flemming Holmgaard
Udvalgsmedlem
Mail: holmgaardf@gmail.com

Internationalt udvalg

Torsten Berg
Formand for internationalt udvalg
Mail: torstenberg48@gmail.com

Kristian Pihl
Udvalgsmedlem/Formand i Badminton Danmarks hovedbestyrelse
Mail: kristianpihl@hotmail.com

Kristian Pinderup Langbak
Udvalgsmedlem/Direktør i Badminton Danmark
Mail: kplb@badminton.dk

Brian Bach Moesgaard
Udvalgsmedlem/Eventchef i Badminton Danmark
Mail: brmo@badminton.dk

Charlotte Dew-Hattens (medlem af BWF Council)
Udvalgsmedlem
Mail: cdh@vascandia.dk

Kristian Boye Nielsen
Udvalgsmedlem/Økonomiansvarlig i Badminton Danmark
Mail: kbn@badminton.dk

Klavs Andreassen
Udvalgsmedlem
Mail: klavsandreassen@msn.com

Jens Meibom
Udvalgsmedlem/Sportschef i Badminton Danmark
Mail: jeme@badminton.dk

René Jeppesen
Referent
Mail: reje@badminton.dk

Økonomiudvalg

Kristian Boye Nielsen
Formand/Politisk økonomiansvarlig i Badminton Danmarks hovedbestyrelse
Mail: kbn@badminton.dk

Kristian Pinderup Langbak
Udvalgsmedlem/Direktør i Badminton Danmark
Mail: kplb@badminton.dk

Kristian Bonde
Udvalgsmedlem/Administrationschef i Badminton Danmark
Mail: krtb@badminton.dk

Senior+ Udvalg

Per Juul
Formand
Mail: pj@promon.dk

Lene Struwe-Andersen
Udvalgsmedlem
Mail: lene@struwe-andersen.dk

Lone Knudsen
Udvalgsmedlem
Mail: lonehknudsen@gmail.com

Funktions- og ansvarsbeskrivelse for Senior+-udvalget

Museumsudvalg

Find kontaktinformation på medlemmerne af Badmintonmuseumsudvalget nedenfor. Du kan desuden finde yderligere informationer om udvalget og dets arbejde på badmintonmuseet.dk.

Ole Jacobsen
Formand
olejacobsen@sport.dk

Nina Vedsø
Udvalgsmedlem – økonomi og indhold
ninavedsoe@gmail.com

Torsten Berg
Udvalgsmedlem – indhold
torstenberg48@gmail.com

Lars Jørgen Andersen
Udvalgsmedlem – indhold
kirstenprice@mail.tele.dk

Per Dabelsteen
Udvalgsmedlem – indhold
per.dabelsteen@gmail.com

Søren Langhorn
Udvalgsmedlem – indsamling af materiale
langhorn@hbc-badminton.dk

John Trane
Udvalgsmedlem – indhold
Mail: john.thrane@outlook.dk

Ansvars- og funktionsbeskrivelse for Badmintonmuseumsudvalget

Kredse

Badminton Danmark har otte kredse, der hver især hjælper med at give spillere og klubber de bedste oplevelser med badminton i Danmark.

Du kan finde information om de enkelte kredse og kontaktoplysninger dertil på kredsenes hjemmesider, som du kan tilgå ved at klikke på den enkelte kreds nedenfor.

Styregrupperne ved Badminton Danmark 

Nedenfor finder du et overblik over Badminton Danmarks styregrupper i samarbejde med henholdsvis DGI og Team Danmark 

Styregruppen Badminton Danmark og DGI

Badminton Danmarks kontaktperson i Styregruppen mellem Badminton Danmark og DGI er direktør, Kristian Pinderup Langbak.

Kontakt: Kristian Pinderup Langbak

Mail: kplb@badminton.dk

Styregruppen består af følgende medlemmer:

Kristian Pinderup Langbak (Badminton Danmark)

Preben Buchholz (DGI)

Jan Tranholm (DGI)

Lotte Molsing (DGI)

Bo Wendel (Badminton Danmark)

Kristian Pihl (Badminton Danmark)

Jens Dall-Hansen (Badminton Danmark)

Jeanette Lund Clausen (Badminton Danmark)

Styregruppen Badminton Danmark og Team Danmark

Badminton Danmarks kontaktperson i Styregruppen mellem Badminton Danmark og Team Danmark er sportschef, Jens Meibom.

Kontakt Jens Meibom
Mail: jeme@badminton.dk

Styregruppen består fra Badminton Danmarks side af
Jens Meibom, sportschef
Kristian Pinderup Langbak, direktør
Kenneth Jonassen, Cheflandstræner