Parabadminton og Special Olympics

 

Om parabadminton

Hvad er parabadminton?

Parabadminton er en voksende sport såvel i Danmark som på verdensplan. Sporten kan dyrkes af alle atleter med fysiske handicap.

Parabadminton spilles i alle tre kategorier; single, double og mixeddouble og styrker både koordinationen, motorikken, konditionen og teknikken hos den enkelte udøver. Sporten spilles efter de gældende almindelige badmintonregler med enkle justeringer.

I Danmark spiller de fleste atleter i almene badmintonklubber, men der findes også flere paraidrætsforeninger, som tilbyder badminton.

International afholdes der en række parabadmintonturneringer årligt, men der er endnu ingen national turnering på programmet. 

Fra 2020 er parabadminton for første gang på det paralympiske program.

Klassifikation

Parabadminton for atleter med fysiske handicap kan både spilles stående og i kørestol. Spillere klassificeres efter graden af handicap, og der er to klasser for spillere, der bruger kørestol, og fire klasser for stående spillere – inkl. én klasse for spillere med dværgvækst.

Om Special Olympics-badminton

Hvad er Special Olympics-badminton?

Special Olympics-badminton er en sport for alle atleter med et udviklingshandicap.

Sporten styrker koordinationen, motorikken, konditionen og teknikken hos den enkelte udøver, som har mulighed for at spille i alle tre kategorier; single, double og mixeddouble.

Special Olympics-badminton spilles efter de gældende almindelige badmintonregler med enkle justeringer.

I Danmark har vi en lang række af almen- og enkelte parabadmintonklubber, som tilbyder badminton for atleter med udviklingshandicap. De fleste spillere med fysiske handicap spiller i almene badmintonklubber.

Turneringer afvikles med inspiration fra Special Olympics-konceptet, som bidrager til at sikre lige konkurrence for alle uanset niveau.

Klassifikation i parabadminton

Klassifikation i Parabadminton

For at konkurrere i parabadminton skal enhver atlet igennem en klassifikation. En klassifikation består af diverse tests, som bruges til at bestemme, hvilken klasse den enkelte atlet skal konkurrere i.

Alle spillere klassificeres til én af seks forskellige klasser (6 Sports Classes). Det gøres for at sikre fairness (ærlighed, retfærdighed) i forbindelse med konkurrencer.

Enhver spiller skal være klassificeret, inden vedkommende kan deltage i en international turnering. Klassificeringen tager hensyn til den enkeltes fysiske handicap, og ud af fra den enkeltes funktionsniveau bestemmes det, hvilken gruppe vedkommende i konkurrenceøjemed tilhører.

Her følger et generelt overblik over de seks eksisterende klasser i parabadminton:

1) Wheelchair 1 – WH 1 (kørestolsbruger)
Spillere i denne klasse kræver en kørestol for at spille badminton.
Spillere i denne har som regel nedsat funktion / svækkelse / deformitet / mangler i både nedre lemmer og kropsstammens funktion.

2) Wheelchair 2 – WH 2 (kørestolsbruger)
En spiller i denne klasse kan eksempelvis have nedsat funktion / svækkelse / deformitet / mangler i et eller begge nedre lemmer og minimal eller ingen nedsat funktion / svækkelse / deformitet af kropsstammen.

3) Standing Lower – SL 3 (underkrop/ben)
I denne klasse skal en spiller spille stående. Spilleren kan for eksempel have nedsat funktion / svækkelse / deformitet / mangler i et eller begge ben og begrænset gå- eller løbebalance.

4) Standing Lower – SL 4 (underkrop/ben)
En anden stående klasse, hvor spilleren har en mindre nedsat funktion / svækkelse / deformitet / mangler i forhold til SL 3. Spilleren kan have nedsat funktion / svækkelse / mangler i et eller begge nedre lemmer og minimal nedsat funktion / svækkelse / deformitet / mangel i gå- eller løbebalance.

5) Standing Upper – SU 5 (overkrop/arm)
Spilleren i denne klasse har nedsat funktion / svækkelse / deformitet / mangler i sine øvre lemmer.

6) Short Stature – SH 6 (dværgvækst)
En spiller i denne klasse har en kort statur på grund af en genetisk sygdom – ofte betegnet som dværgvækst.

Målsætninger og strategier

Parabadminton – politiske målsætninger og strategi

Badminton Danmark ønsker, at parabadminton udbredes, og til det formål har forbundet opstillet flere forskellige målsætninger og fokusområder.

Parabadminton er en paralympisk sportsgren, som for første gang nogensinde er med på det paralympiske program i Tokyo 2020 som en officiel sport.

Badminton Danmark har et overordnet ønske om, at parabadminton udbredes til så mange som muligt. 

Overordnet har Badminton Danmark følgende strategiske fokusområder inden for parabadminton:

Badminton Danmark vil:

  • finde og integrere paraspillere i badmintonklubber.
  • sørge for konkurrenceaktiviteter for alle parabadmintonspillere nationalt.

Politik på parabadmintonområdet

Parabadminton er en sport for alle af begge køn, drenge og piger, mænd og kvinder, som har et fysisk handicap, en deformitet, en svækkelse eller anden funktionsnedsættelse.

Badminton er ifølge Badminton Danmark sporten for alle, på ethvert niveau hele livet, uagtet alder, niveau, handicap, køn m.m.

Det stemmer godt overens med Badminton World Federation, BWF’s, slogan ”One sport, one team, badminton and para-badminton together”.

Badminton Danmark er medlem af BWF, som er medlem af IPC (International Paralympic Comittee). IPC anerkender BWF som ”the world governing body of para-badminton”.

Badminton Danmark er overordnet ansvarlig for at varetage BWFs regulativer og for at sikre, at alle regler overholdes.

Parasport Danmark og Special Olympics Danmark

Tilgå organisationerne Parasport Danmark og Special Olympics Danmark her:

Parasport Danmark

Special Olympics Danmark