I forbindelse med sæsonskiftet er der flere ændringer, som navnlig berører de yngste spillere. Blandt andet indsnævres U13-årgangen fra seks til fem rækker. Læs om justeringerne til den nye sæson her.

 

Læs også: 6 opdateringer i konkurrencereglementerne, der er gode at kende til den nye sæson.

 

U13 M bliver nu den bedste række i U13-aldersgruppen
Indsnævringen fra seks til fem rækker i U13-årgangen betyder nu, at oprykkerne fra de fire U11-rækker (A-B-C-D) skal fordeles ud på de fem nye U13-rækker (M-A-B-C-D).

I tillæg til ændringen indføres der som test i U13 M-rækken en række turneringer med pointloft for deltagelse. Der planlægges i skrivende stund to i efteråret og to i foråret, hvor de bedste i rækken får mulighed for en pause.

 

Sæsonskifte for navnlig U11-, U13- og U15-piger
Til den nye sæson har vi genplaceret en række piger i U9, U11 og U13, herunder piger som rykker op til U15.

U11-piger (<=2009) bliver genplaceret ved sæsonskiftet, da der er mange oprykkere fra U11 til U13, som tynder ud i U11ABC. U11-piger vil blive genberegnet og sorteret på de fire rækker i U11, således der er gode turneringer til alle U11-rækker.

Flere U13-piger (2007-2008), som har spillet i U13 E og M samt øverste del af A i sæson 2018/2019, er blevet genplaceret. Genplaceringen vil for alle beregnede fremstå som et pointløft.

 

Kort uddybning til de meget særligt U13-interesserede
Alle spillere skal nu sorteres på 5 rækker og ikke som tidligere på 6 rækker. Det kræver en justering for især pigerne.

Det aktuelle individuelle pointløft pr. pige er beregnet for at gøre afstanden mellem top og bund i U13 M mindre, da pointforskellen har vist sig for stor i sæson 2019/2020.

Det aktuelle individuelle pointløft pr. pige er beregnet for at gøre afstanden mellem U13-piger og -drenge på samme spillemæssige niveau mindre. Det skulle gerne løse nogle af de udfordringer, drengene har haft med at tabe til piger i holdturneringen, som lå under drengene pointmæssigt.

 

Konkret genplacering:
Ved beregning af de administrative genplaceringer er det besluttet af Badminton Danmark og DGI Badmintons fælles arbejdsgruppe at benytte U13-singleranglisten fra ultimo juni sæson 2018/2019 som den mest retvisende for børnenes aktuelle badmintonmæssige niveau.

Alle genplaceringer er foretaget med udgangspunkt i hver enkelt spillers bedste kategori (100% impact), herefter næstbedste kategori (80% impact), herefter sidst bedste kategori (60% impact).

 

Automatisk aldersoprykning nu også gældende i U13
Der har i en årrække været automatisk aldersoprykning af spillere, når disse når et vis badmintonmæssigt niveau. Det har været gældende fra U9 til U11 og fra U11 til U13. Nu gælder det også fra U13 til U15. De aktuelle pointintervaller kan ses i Pointintervalskemaet.

Årsagen til automatisk aldersoprykning er at tilgodese de bedste spillere, som i deres egen årgang har spillet sig til et vist niveau og har behov for bedre modstand fra lidt ældre spillere.

Derfor tilrettes reglementerne, så disse også inkluderer automatisk aldersoprykning fra U13 til U15, når man når et vis pointtal:

– For piger er grænsen > 2300 point.
– For drenge er grænsen > 2500 point.