Emil Lyders - Bredde - Rangliste - fællesskab - photoshoot
Emil Lyders, Badminton Danmark

Rangliste: Administrative pointjusteringer foretages i marts

February 28, 2020 15:39 Skrevet af

Det er vigtigt at ligge rigtigt placeret i alle sine kategorier på Ranglisten. På den måde kan alle få jævnbyrdige kampe, når det går løs på banerne. Derfor foretages en række administrative pointjusteringer således, at overall niveau og niveau i de enkelte kategorier matcher bedre.  

 

Både for sig selv og for sine modstandere er der god grund til at befinde sig det rigtige sted på Ranglisten, for det giver alt andet lige det bedste udbytte på banen i form af jævnbyrdige, spændende og ikke mindst udviklende opgør.

En stor del af de forventninger, man som spiller kan gøre sig inden en kamp, tager udgangspunkt i de point, som modstanderen på den anden banehalvdel har på Ranglisten. Hvis det niveau, som man møder på banen, ikke matcher, kan det være et tegn på, at noget er galt.

Det kunne for eksempel være i de kategorier, som man ikke spiller så ofte, og derved kan man komme lidt bagud på point, selv om man går frem på Ranglisten generelt.

For at mindske risikoen for dette vil der blive foretaget administrative pointjusteringer i løbet af marts. Få det fulde overblik for henholdsvis ungdom og senior her.

 

Ungdom:

På mandag den 2. marts foretages der en generel justering af U13 M- og U15 E-rækkespillere, som har flyttet deres NIVEAU, men hvor der er en kategori, der ikke er fulgt med.

Justeringen foretages ved en automatisk databeregning:

  • Spillere, hvor ens laveste kategoripoint ligger mere end 150 point fra ens NIVEAU, bliver reguleret automatisk, således der efter justeringen kun er maksimalt 150 point mellem ens NIVEAU og ens laveste kategoripoint for alle disse spillere.
  • Justeringen foretages for spillere, som har spillet mere end 4 og færre end 15 kampe i den aktuelle kategori, hvor man ”halter efter”, men som har spillet en del flere kampe i de andre kategorier.

 

Voksne:

Mandag d. 30. marts foretages der en større indplacering af en gruppe Senior-, Senior+- og Motions-spillere, som har ligget uhensigtsmæssigt lavt grundet klubbernes manglende indplacering på ranglisten. Disse spillere har alle deltaget i holdturneringen, hvilket således er den baggrund, vi anvender til at indplacere dem.

Fremgangsmåden for dette bliver:

Alle Senior- (ekskl. DH-Turneringen), Senior+- og Motions-rækker i Danmark bliver indplaceret med et pointtal. Dette pointtal er bestemt af holdturneringsarbejdsgruppen i samarbejde med flere af de lokale kredse/landsdele.

  • Spillere, som har deltaget i én række og har lavere pointtal, bliver genindplaceret til det fastsatte pointtal.
  • Spillere, som har deltaget i én række og har højere pointtal, bliver ikke genindplaceret.
  • Spillere som har deltaget i flere rækker, vil blive genindplaceret i den af disse rækker, hvor det fastsatte pointtal er lavest.
  • Spillere, som har deltaget i flere rækker og har højere pointtal end den af disse rækkers laveste fastsatte pointtal, bliver ikke genindplaceret.

Med dette er det anslået at 95% af forkert indplacerede spillere som har deltaget, i de aktuelle rækker bliver indplaceret mere korrekt end tidligere,

  • De sidste 5% er spillere som udelukkende har deltaget på hold der ikke repræsentere deres niveau.
  • Af disse 5% vil størstedelen være spillere burde indplaceres højere end denne kørsel vil gøre, de kommer dermed tættere på deres korrekte indplacering.

Dette vil være med til at tage et stort skridt imod målet at ranglisten bliver mere retvisende, i særdeleshed for Senior+- og motionsspillere.

 

Generelt:

Er der spillere, der bliver justeret, som ikke mener, det er rigtigt, så er man naturligvis velkommen til at rette henvendelse ved at sende en mail til bp@badminton.dk.

Ligeledes kan man bede sin klub om at sende en mail til bp@badminton.dk, hvis man møder spillere, som man ikke mener burde være placeret på deres aktuelle NIVEAU. Det vil efterfølgende blive taget med i overvejelserne for forbedringer, justeringer og opdateringer, når data løbende evalueres.

Husk at du som altid kan læse meget mere om Ranglisten i Ranglistens FAQ – klik her for at komme til FAQTags:
Kategori: ,