Efter mange års samarbejde med CUP2000 har Badminton Danmark og DGI Badminton besluttet at skifte leverandør af turneringssystemet for planlægning og afvikling af individuelle åbne turneringer fra den kommende sæson.

 

Fra den kommende sæson overgår Badminton Danmark og DGI Badminton til det internationale system Tournament Planner (TP), som er det system, der anvendes af Badminton World Fedration og en række andre lande verden over.

Skiftet betyder blandt andet, at;

  • Alle klubber og organisationer med pointgivende turneringer skal skifte fra CUP2000 til TP, da det kun er TP, der vil synkronisere med BadmintonPlayer fra den kommende sæsonstart.
  • TP er vi i gang med at oversætte til en dansk version, som vil være klar, inden vi forbereder undervisningsmaterialet.
  • Vi vil komme rundt i hele landet og undervise i TP i de kommende måneder, så alle klubber får mulighed for at lære at bruge det nye system. Der vil blive undervisning for planlæggere af turneringer og for afviklere. Vi vil desuden gentage kurserne efter sommerferien lige inden den nye sæson går i gang, og igen når sæsonen er kommet godt i gang. Vi udsender meget snart en detaljeret plan over vores undervisning.

Vi glæder os til at møde jer rundt om i landet – og hjælpe med at få gjort overgangen til TP så nem som mulig.

Prisen for TP vil være den samme, som den er i dag for CUP2000. En licens i TP koster 725 kr. pr. år. En licens er gældende i et kalenderår. Det vil sige, at en licens fornyes hver januar.

Vi er klar over, at nogle klubber allerede har købt CUP2000 licens for en del af næste sæson.

  • Klubber der ikke har brug for en TP-licens i resten af 2020, kan vente med at indfri deres licens til januar 2021.
  • Klubber der skal bruge deres TP-licens i efteråret 2020, kan nøjes med at betale for en halv licens til 362,50 kr.
  • Klubber der dog allerede har betalt en CUP2000 licens fra 1 januar 2020 til 1. maj 2020, vil vi sørge for ikke kommer til at betale dobbelt licens for et turneringsprogram, som de skal bruge til åbne pointgivende turneringer i resten af 2020.

Den resterende del af denne sæson (frem til udgangen af juni 2020) vil alle turneringer stadig planlægges og afvikles i CUP2000. Det er derfor nødvendigt for alle de klubber, som stadig har åbne turneringer, der skal afholdes i denne sæson, at de bibeholder (og eventuelt fornyer) deres CUP2000-licens frem til, turneringen er afviklet.

TP har en række flere funktioner end CUP2000 har haft, som man kan vælge at bruge. Det viser vi alt sammen hen over en kursusrække her i foråret, som vi fortsætter igen efter sommerferien.

Der skal nok være mulighed for at alle kan komme på omstillingskursus fra CUP2000 til TP. Klik her for at se en lille kort præsentation af, hvordan TP vil se ud på din PC til sammenligning med CUP2000.

Første omstillingskurser er fastlagt til: 16.4 København // 20.4 Aalborg // 21.4 Aarhus // 23.4 Sjælland // 28.4 Middelfart. Vi sender snarest mere information ud om tilmelding mv.