Badminton Danmarks Holdturneringsudvalg og Hovedbestyrelse har i fællesskab valgt at stoppe DH-turneringen sæson 2019/2020. Det betyder, at de aktuelle stillinger bliver slutstillingerne. Der vil dog være enkelte undtagelser i forhold til kvalkampe. Se dem her.

 

Grundet den aktuelle ekstraordinære situation vi befinder os i, har Holdturneringsudvalget og Hovedbestyrelsen valgt at stoppe den igangværende DH-turnering. De aktuelle stillinger i Badmintonligaen, 1. division, 2. division, 3. division og Danmarksserien vil dermed blive slutstillingerne.

Klik her for at se de aktuelle stillinger i DH-turneringen

Det vil blive besluttet i de kommende uger, hvilken indvirkning de manglende kvalkampe vil have på op- og nedrykning for alle rækker.

Enkelte kvalkampe er dog blevet besluttet udskudt og håndteret på følgende måde:

Værløse vs. Aarhus AB

Den planlagte kvalkamp mellem Værløse og AB spilles. Her afgøres det, hvem af de to hold der skal rykke ud eller blive i Badmintonligaen. Datoen for kvalkampen meldes ud snarest.

 

Gentofte vs. Odense OBK

Under halvdelen af slutspillet i 1. division er afviklet pr. dags dato, og derfor annulleres slutspillet. Stillingen i de to grundspilspuljer ophøjes til slutstillinger. Som følge heraf spilles en kvalkamp mellem Gentofte og Odense OBK, om hvem der skal rykke op i Badmintonligaen eller blive i 1. division. Kvalkampen spilles på neutral bane. Dato og placering for kvalkampen meldes ud snarest.

 

RSL Final 4

RSL Final 4 vil blive afviklet planmæssigt efter de nye datoer: 4.-5. juni 2020.

 • Flyttes fra oprindelige datoer 17.-18. april.
 • Final 4 spilles fortsat i Brøndbyhallen.
 • Badminton Danmark afventer spilletidspunkter fra TV 2.
 • Billetter: Allerede købte billetter til Final 4 vil blive overført til de nye datoer.

 

Øvrige holdturneringer i Danmark fra Kredsserie og nedefter, motionist og veteran

Hvad angår afslutningen af de øvrige holdturneringer i Danmark for seniorspillere, motionister og Senior+, vil man få direkte besked fra de lokale arrangører i kredsene eller DGI’s landsdelsforeninger.

I de ovenstående beslutninger er der lagt særlig vægt på disse forhold:

 • at efterleve anvisningerne fra sundhedsmyndighederne, herunder forbuddet mod at træne i haller m.m.
 • at rigtig mange klubber ikke vil have været i hallen i næsten fire uger
 • at afvikle et minimalt antal kampe jf. den kritiske situation vi står i (Final 4, en kvalkamp i Badmintonligaen og en kvalkamp i 1. division vil blive afviklet)

 

Generelle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, som Badminton Danmark ønsker at videregive:

 • God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre
 • Undgå håndtryk, kys og kram og begræns den øvrige fysiske kontakt
 • Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion
 • Alle bedes forholde sig til at holde rimelig afstand ved længere ophold ved siden af hinanden under arrangementet.
 • Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen

 

Her kan du holde dig opdateret på udviklingen
Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende. Vi anbefaler derfor, at du til enhver tid følger med på deres hjemmesider, så du får de helt aktuelle anvisninger.

Nyttige links er:

 

Klik her for at læse DIF’s vejledninger og anbefalinger om Coronavirus