Emil Lyders, Badminton Danmark

Badminton Danmark er nomineret til prisen som Årets Specialforbund 2020

marts 30, 2020 11:17 Skrevet af

En stor ære er tilfaldet Badminton Danmark som af DIF er blevet nomineret til prisen som Årets Specialforbund 2020. – Vi er selvfølgelig rigtig glade for at være nomineret, og det er en flot anerkendelse af det arbejde, vi hver dag forsøger at levere for vores sport, siger Badminton Danmarks direktør, Bo Jensen.

 

Badminton Danmark er sammen med Bueskydning Danmark og Dansk Kano og Kajak Forbund nomineret til Årets Specialforbund 2020.

– Vi er selvfølgelig rigtig glade for at være nomineret, og det er en flot anerkendelse af det arbejde, vi hver dag forsøger at levere for vores sport. Der er rigtig mange specialforbund, som leverer en enorm stor indsats for at få folk til at dyrke idræt i Danmark, og at vi så kan stikke ud og gøre os gældende til en pris, er jeg rigtig stolt over på forbundets vegne, siger Badminton Danmarks direktør, Bo Jensen.

Begrundelsen for Badminton Danmarks nominering hviler særligt på to argumenter, skriver DIF:

– For det første har Badminton Danmark som en del af BDFL-samarbejdet sammen med DGI Badminton gennemgået en gennemgribende omorganisering af deres udviklingsaktiviteter og har for eksempel samlet alle konsulentressourcer i en fælles enhed, hvis opgave er at understøtte foreningerne. Bag denne ændring ligger mange timers politisk og administrativt arbejde omkring ressourcer, økonomi og organisering samt drøftelser af, hvordan to organisationer kan skabe et fælles sekretariat som bedst muligt understøtter klubberne og badmintonsporten bredt set.
Processen og resultatet er iøjnefaldende i dansk idræt og således et godt eksempel på, hvordan to organisationer som førhen har stået over for hinanden i udviklingsarbejdet nu har sat badmintonsporten og klubberne øverst på dagsorden med henblik på at udbrede sporten gennem fælles ressourcer.

– For det andet har Badminton Danmark gennem deres strategiaftale igangsat en organisationsændring med et strategisk sigte om en samlende struktur, hvor man samler beslutningskompetencer og ressourcer centralt. Dette for at skabe en fælles retning for udviklingsarbejdet på tværs af geografiske skel samt en mere smidig beslutningsstruktur.

– De to ovenstående tiltag vidner om et forbund, som er klar til at tage nogle væsentlige og markante organisatoriske beslutninger som kan være svære i historisk og politisk kontekst, men som er nødvendige for et tidssvarende og moderne specialforbund.

DIF har indstiftet prisen Årets Specialforbund, der uddeles for tredje gang i 2020. Årets Specialforbund modtager udover æren en check på 100.000 kr.

I perioden 27. januar – 23. februar har alle forbund har haft mulighed for at indstille sit eget eller et andet forbund til prisen. Desuden har DIF haft mulighed for at indstille forbund. Der er blevet indstillet i alt 10 forbund i perioden.

På baggrund af en samlet vurdering af indstillinger har DIF’s bestyrelse udvalgt tre nominerede:

  1. Badminton Danmark
  2. Bueskydning Danmark
  3. Dansk Kano og Kajak Forbund.

Prisen skal uddeles ved DIF’s årsmøde, og vinderen findes gennem elektronisk afstemning.Tags: , , ,
Kategori: ,