Det der skulle være den første fulde sæson med ny Rangliste blev desværre udfordret af corona. Ranglisten har været lukket i en kort periode, mens vi har forberedt sæsonskifte. Ranglisten blev åbnet igen søndag den 21. juni, så alle kan komme ind og se deres rangering på listen i den nye sæson 2020/2021.

 

Grundet aflysningen af en større del af sæsonen 2019/2020 vil der være spillere, der oplever at starte næste sæson med en samlet lidt lavere pointsum i deres nye årgang/række, end de ville have gjort, hvis de havde spillet sig igennem en fuld sæson. Alle spillere på Ranglisten er dog i samme situation, og herfra må man igen spille sig til rette i sin nye aldersgruppe.

Ud over det almindelige sæsonskifte, har den fælles Badminton Danmark og DGI Badminton arbejdsgruppe holdt flere møder om optimering af forskellige elementer i forhold til Ranglisten. Det er besluttet at indføre en række forskellige forbedringer i forbindelse med sæsonskifte.

 1. Arbejdsgruppen har vedtaget en opdateret formel for beregning af NIVEAU på Ranglisten, som træder i kraft til den nye sæsonstart. Pointen med at supplere formelberegningen af NIVEAU er at komme tættere på alle spilleres aktuelle generelle badmintonniveau uden, at der er en enkelt kategori, der holder en spiller tilbage. For eksempel at der er en kategori, hvor man ikke spiller så mange kampe.

Arbejdsgruppen går væk fra den mere simpel formel og prioriterer i stedet, at formlen regulerer NIVEAU således, at den enkelte spiller har mulighed for til enhver tid at tilmelde sig i rækker med den mest jævnbyrdige konkurrence for spilleren på sit givne badmintonniveau i ens badmintonlivscyklus. Dette forhold, mener arbejdsgruppen, kan reguleres mere optimalt med den nu opdaterede formel.

Den enkelte kategori påvirkes ikke af denne nye NIVEAU-beregning.

Den nye formel har også den positive effekt, at ingen behøves at sidde og regne på en spillers point fra kamp til kamp i forhold til, hvad det betyder for spillerens NIVEAU. NIVEAU vil helt automatisk blive opdateret ved hver Ranglisteopdatering, hvor alle kan følge med.

 1. Dette sæsonskifte (officielt pr. 1. juli) er det første sæsonskifte, hvor de nye regler for antal spillede kampe træder i funktion. Ranglisten kigger én sæson tilbage i forhold til antal spillede kampe. Det betyder, at når Ranglisten beregnes nu (officielt pr. 1. juli) vil det kun være kampe spillet i sæson 2019/2020, der er med i beregningen fremadrettet, hvorefter disse således falder ud ved sæsonskifte 2020/2021 og så fremdeles.
  1. Det vil betyde, at for nogle enkelte ikke så aktives vedkommende i en kategori vil ens rangering flytte sig til et nyt NIVEAU. Det vil generelt betyde pointtilvækst til nogen og det modsatte til andre.
  2. Kampe spillet i sæson 2018/2019 tæller ikke med til Ranglisten længere.
 1. Cap i den øverste række i hver af årgangene i den kommende sæson er nu sat ens for U13, U15 og U17.
  1. U13; De 36 øverste vil være rangeret som M. De 12 næste vil være rangeret som MA.
  2. U15; De 36 øverste vil være rangeret som E. De 12 næste vil være rangeret som EM.
  3. U17; De 36 øverste vil være rangeret som E. De 12 næste vil være rangeret som EM.
  4. U19; Vil som i dag være pointreguleret, ikke ved Cap.
 1. Kategoriserede Senior+ aktiviteter spilles i den kommende sæson efter den lille tabel, som U15-spillere og yngre gør det, som er tilpasset en smule, se regelsættet for Ranglisten.

Arbejdsgruppen ser den store tabel som mest egnede i den periode af ens voksenliv, hvor man er i, eller man er på vej mod sin livsform. For yngre børn og ældre spillere, hvor 95 % enten ikke er nået dertil eller har været der, er den lille tabel mest egnet. Man flytter sig ikke i samme tempo.

Ranglistemodel

Alle topper på et tidspunkt, det er indiskutabelt. Kurven viser en generel badmintonlivscyklus, hvor man som for eksempel ungdomsspiller går frem (også bare fordi man bliver ældre/stærkere) indtil, man når en alder eller en træningsindsats, hvor man ikke længere går frem blandt andet som ældre spiller. Kurven ser individuelt naturligvis forskellig ud, alt efter hvor stejlt man stiger, fra man begynder til badminton, til man topper.

Alle internationale Senior+ kampe spilles efter den lille tabel fremadrettet, som er udvidet til formålet, hvilket Badminton Danmarks Senior+ udvalg også vurderer som retvisende, i stedet som i dag hvor alle voksne (også de ældre) har spillet efter den store tabel. Og fremadrettet registreres internationale nederlag i Ranglisten, så ens rangering ikke kun tæller opad for internationale Senior+ spillere. Man reguleres som nederlag mod en selv. Det vil kort og godt sige, at den aldersaktivitet, man deltager i, er den udslagsgivende for ens tabelaktivitet.

 1. Alle Pointreguleringsskemaerne er blevet reguleret i forhold til de aktuelle aldersgrupper/rækker. Her har vi samtidig set på det tilgængelige antal spillere ved selve sæsonskifte for, at vi kan lave de mest præcise skemaer til sæsonstart.
 2. Fra den kommende sæson indføres placeringspoint i alle individuelle turneringer, så alle oplever, at de belønnes for at have spillet sig frem til næste runde. Der tildeles 3 placeringspoint pr. vunden kamp. De tidligere placeringspoint, som kun har været gældende for 1.-3. placeringer afskaffes.
 1. Fra den kommende sæson begrænses reguleringspoint i Ungdomsholdturneringskampe, som spilles efter den lille tabel. Der reguleres således ikke længere point ved et uventet nederlag i en af doublekategorierne, og herudover kan man maksimalt blive pointreguleret med 15 point ved uventet nederlag i single.
 2. Fra næste sæson vil der være et tjek på den store tabel i forhold til spillere, som har nederlag til spillere, der ligger over 500 point fra ens aktuelle placering i en kategori. Tjekket laves på alle kampe for at vurdere, om der er spillere, som optræder løbende, eller som er forkert rangeret af sin klub ved første optræden på Ranglisten.
 3. Ranglistereglementet kan findes opdateret på badminton.dk.
 4. Der vil også være ny funktionalitet i BadmintonPlayer, når sæsonen starter op igen i august. Blandt andet:
  1. BadmintonPlayer bliver opdateret til fuld resultatformidling.
  2. Head to head og aktivitetskurve bliver tilgængelige i løbet af efteråret.
  3. Bedre tjek på om ens makker har betalt.
  4. Bedre tjek på holdopstillinger.
  5. Der bygges på standard invitationsmoduler og programmoduler til individuelle turneringer.
  6. Og meget mere…