Den nuværende eliteansvarlige i Badminton Danmarks Hovedbestyrelse, Kenneth Larsen, har meddelt, at han ikke stiller op til posten på ny. 

 

Kenneth Larsen har meddelt Badminton Danmarks Hovedbestyrelse, at han ikke længere er kandidat til posten som eliteansvarlig i hovedbestyrelsen, når der lørdag den 12. september er årsmøde i Badminton Danmark.

Kenneth Larsen fortæller, at begrundelsen for at trække sig som kandidat til Badminton Danmarks Hovedbestyrelse først og fremmest er, at det udkast til ny lov om ændring af ”Lov om Eliteidræt”, som i øjeblikket er i høring, lægger op til, at man fremadrettet ikke længere kan sidde i både en bestyrelse for et specialidrætsforbund under DIF og samtidig sidde i Team Danmarks bestyrelse.

Kenneth Larsen har derfor efter moden overvejelse valgt at fokusere på sit arbejde i Team Danmarks bestyrelse, hvilket den nye formand for Team Danmark, Lars Krarup, kalder for en klog beslutning.

Kenneth Larsen ønsker den nye bestyrelse og den kommende eliteansvarlige alt mulig held og lykke med arbejdet – et arbejde, som han tror og håber fortsat vil udvikle og styrke Badminton Danmarks position såvel nationalt som internationalt.