Denne klumme, Nyt fra hovedbestyrelsen, er skrevet af Badminton Danmarks formand, Tore Vilhelmsen. Rigtig god fornøjelse.

 

Kære alle

Vi i hovedbestyrelsen har glædet os til at dele med jer alle, at vi fra dags dato lancerer ”Nyt fra hovedbestyrelsen.”

Tanken med dette tiltag er, at vi i hovedbestyrelsen løbende vil fortælle og inddrage jer i de politiske dagsordener, der optager os. Herunder det strategiske arbejde. Men tanken er lige så meget, at vi løbende vil involvere jer i de mere jordnære ting, som vi hver især oplever og arbejder med i vores forskellige roller i hovedbestyrelsen. Det vil således ikke kun være mig som formand der skriver. Alle fra hovedbestyrelsen kan komme med indlæg løbende.

Frekvensen af nye indlæg vil afhænge af, hvornår der er noget nyt spændende at fortælle. Men tanken er, at der som minimum skal publiceres et indlæg én gang om måneden. Og gerne flere. Der vil ikke blive tale om lange beretninger. Men korte præcise indlæg, således det gerne skulle blive nemmere at følge med i, hvordan vi i hovedbestyrelsen arbejder, og hvilke områder vi løbende har fokus på.

Det, der optager os rigtig meget for tiden, er selvfølgelig Covid-19 og de afledte udfordringer, som denne epidemi medfører vores sport. Til orientering kan jeg oplyse, at der løbende er dialog med de forskellige myndigheder, således vi hele tiden er skarpe på, hvad vi må. Mange af de restriktioner, der meldes ud, har karakter af overordnede rammer og retningslinjer, der gælder al sport. Men vi er selvfølgelig interesseret i, at disse tilpasses og fortolkes præcis til badminton. Dette er der konstant fokus på. Så snart vi ved nyt, vil det løbende blive meldt ud.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke alle for et godt og vellykket DANISA DENMARK OPEN presented by VICTOR. At vi endte med at kunne afvikle dette på en så forsvarlig måde, som vi gjorde, skyldes udelukkende en kæmpe indsats fra alle ansatte, frivillige, spillere, trænere m.m. Så tak for det. Jeg er enorm stolt over, at vi som forbund har vist den store badminton verden, at det godt kan lade sig gøre at afvikle en stor international badmintonturnering. Det kræver en stor indsats. Men er man villig til at investere dette, så kan det lade sig gøre.

På vegne af hovedbestyrelsen,

Tore Vilhelmsen, formand