Myndighederne sætter nu ind med ny pulje på 10 mio. kr. i kampen mod ensomhed som følge af corona-pandemien. Målgruppen for puljen er voksne og unge over 21 år i blandt andet idrætsforeninger. Der er åbnet for ansøgninger, og hele puljen bliver uddelt inden jul.

 

”1000 nye fællesskaber mod ensomhed” er navnet på den strakspulje, der åbnede for ansøgninger mandag den 16. november. Puljen på 10 mio. kr. er øremærket voksne og unge over 21 år, som mærker konsekvenserne af corona-pandemien i form af stigende ensomhed.

 

Hvem kan søge puljen?

Puljen kan søges af blandt andet idrætsforeninger, der har en god idé til corona-sikre sociale aktiviteter for voksne over 21 år.

 

Hvad kan der søges midler til?

Der kan søges midler til corona-sikre sociale aktiviteter. Aktiviteterne kan være nyudviklede aktiviteter, eksisterende aktiviteter til nye målgrupper eller eksisterende aktiviteter, som tilpasses målgruppens behov og de gældende retningslinjer i forhold til Covid-19.

Aktiviteterne kan både være af virtuel karakter eller være aktiviteter i eller relateret til den fysiske idrætsforening.

 

Søg puljen nu

De 10 mio. kr. er en strakspulje, og alle midler bliver uddelt inden jul. Der kan ansøges om tilskud fra puljen på tre måder:

 

Tilskud på 10.000-15.000 kr.

Her kan der søges om tilskud til enkeltstående aktiviteter. Ansøgningerne bliver behandlet ud fra et først-til-mølle princip. Ansøgningsfristen er derfor løbende, indtil puljen er brugt – ansøgninger skal dog være indsendt senest den 14. december. I kan forvente svar på jeres ansøgning senest 15 dage efter, at ansøgningen er modtaget.

Læs spørgsmål og svar om tilskud på mellem 10.000-15.000 kr. her

Ansøg tilskud på mellem 10.000-15.000 kr. her

 

Tilskud på 15.000-99.000 kr.

Her kan der søges om tilskud til enkeltstående aktiviteter. Ansøgningerne bliver behandlet ud fra et først-til-mølle princip. Ansøgningsfristen er derfor løbende, indtil puljen er brugt – ansøgninger skal dog være indsendt senest den 10. december.

Læs spørgsmål og svar om tilskud på mellem 15.000-99.000 kr. her

Ansøg tilskud på mellem 15.000-99.000 kr. her

 

Tilskud på 100.000-1.000.000 kr.

Her kan der søges om tilskud til et forløb med mange aktiviteter. Bemærk, at ansøgningsfristen for denne type ansøgninger er til og med den 3. december. Der kan forventes svar senest fire uger efter ansøgningsfristen.

Læs spørgsmål og svar om tilskud på mellem 100.000-1.000.000 kr. her

Ansøg tilskud på mellem 100.000-1.000.000 kr. her

 

Har du spørgsmål?

Klik her og læs mere om den nye pulje på Kulturministeriets hjemmeside.