Badminton Danmark og badmintonsporten har blandt andre indendørsidrætter bevist gennem måneder, at sporten på kontrolleret vis kan gennemføres så godt som risikofrit i forhold til smittespredning. Derfor appellerer forbundet nu kraftigt til, at politikerne på Christiansborg tager indendørsidræt med i drøftelserne om genåbning af samfundet og forholder sig til fakta og erfaringer fra de enkelte idrætter og organisationer.  

 

Lige nu sidder eksperterne i Statens Serum Institut og andre myndighedsorganer og regner på forskellige genåbningsscenarier.

Vi kan kun hilse velkommen, at man endelig er begyndt at kvalificere det grundlag, som politikerne på Christiansborg skal lægge til grund for deres politiske beslutning om, i hvilket omfang og hvilke etaper Danmark skal genåbne efter tæt på to og en halv måneders hård nedlukning.

I samme forbindelse hilser vi det også meget velkommen, at der bliver præsenteret noget, der bare minder om en plan for den forestående genåbning, for ingen forestiller sig vel, at Danmark skal forblive nedlukket frem til juli?

Dog undrer det os i Badminton Danmark, hvordan man kan beregne forskellen i smitterisiko og smittespredning på forskellige former for udesport med store forsamlinger og høj grad af direkte kontakt ad flere omgange sammenlignet med 15-20 badmintonspillere, der står på hver sin side af et net i en 1.200 kvm stor idrætshal.

Svaret er, at det kan man naturligvis heller ikke.

I kontekst af idrætslivet frygter vi ikke desto mindre, at eksperterne alene skelner mellem indendørs- og udendørsidræt ud fra nogle definerede præmisser, som bygger på antagelser, forudsætninger og afgrænsninger, uden at forholde sig til hverken den enkelte idræt eller de faktiske forhold og omstændigheder, den gennemføres under.

Badminton Danmark har i snart 10 måneder dagligt gennemført træning på Det Nationale Elitetræningscenter i Brøndby for de bedste ca. 30 spillere herhjemme. De har trænet flere gange hver dag, men altid under kontrollerede forhold, hvor vi har taget en lang række sundhedsmæssige forholdsregler. På 10 måneder har vi haft 0 konstaterede tilfælde af smittespredning.

I oktober måned gennemførte vi i Odense den første internationale turnering i syv måneder med deltagelse af spillere fra hele verden plus 300-400 tilskuere dagligt foruden dommere, officials, produktionsfolk, journalister, TV m.fl. Vi gennemførte mere end 1.200 PCR-tests, og i de 10 dage turneringen varede konstaterede vi 0 positive test. Til dato har vi ikke registreret ét eneste tilfælde af smittespredning på baggrund af turneringen.

På klubniveau har der selvsagt været enkelte tilfælde af smittede individer på træningerne, men ingen spredning til andre på træningerne. Ikke ét eneste tilfælde er registreret i de klubber, vi har haft dialog med, hvor man har overholdt anbefalingerne fra Badminton Danmark for en forsvarlig og tryg udførelse af sporten.

Konklusionen fra den virkelige verden, hvor vi dagligt kan træne og spille badminton under kontrollerede og ansvarlige forhold, er med andre ord, at der ikke umiddelbart er nogen større risiko for smitte eller smittespredning. Vi har netop opsat ansvarlige forhold, som skal overholdes for, at alle kan spille badminton inden for det aktuelle forsamlingsforbud.

Desværre kan vi på baggrund af stadig flere undersøgelser blandt børn og unge konstatere, at disse mistrives i en sådan grad, at deres sundhedstilstand langsomt forværres, og at deres mobilitet og tilknytning til foreningslivet falder dramatisk.

Badminton Danmark vil derfor appellere kraftigt til sundheds- samt idræts- og kulturordførerne på Christiansborg om også at inddrage fakta og evidens fra den virkelige verden, inddrage “hverdagens eksperter” og ikke udelukkende basere deres beslutninger om en sundhedsmæssig ansvarlig genåbning af Danmark, herunder idrætslivet, på teoretiske anbefalinger fra eksperter i SSI m.fl., der tilmed kan være behæftet med stor grad af usikkerhed.

Badminton Danmark har længe været klar med protokoller og procedurebeskrivelser til samtlige af vores mere end 700 klubber og foreninger, der klart og tydeligt instruerer dem i, hvordan vi allerede i morgen kan genåbne vores idrætshaller og på fuldstændig sundhedsmæssig ansvarlig vis lade vores børn og unge komme tilbage til deres daglige træning under kontrollerede forhold.

Det handler om folkesundhed, samfundssind og trivsel.

Tore Vilhelmsen, formand i Badminton Danmark.
Bo Jensen, Direktør i Badminton Danmark