Nu er det igen muligt at søge kompensation for tab i forbindelse med aflyste, udskudte eller væsentligt ændrede arrangementer, som var planlagt til afholdelse i perioden fra den 1. september 2020 til og med den 28. februar 2021.
Derudover har Nordea-fonden netop lanceret en pulje på 50 mio. kr., hvor foreninger i småbyer med 200-5.000 indbyggere kan søge op til 1 mio. kr. til projekter, der kan styrke fællesskabet i deres by.

 

Har du været nødsaget til at aflyse, udskyde eller ændre et arrangement væsentligt mellem 1. september 2020 og 28. februar 2021, så er der nu mulig hjælp at hente.

Slots- og Kulturstyrelsen har nemlig netop genåbnet kompensationsordningen for større kultur- og idrætsarrangementer som følge af Covid-19.

Du kan ansøge ordningen, hvis du:

  • er arrangør på kultur- og idrætsområdet (fx virksomheder, institutioner, fonde og foreninger) af et arrangement på over 350 samtidige deltagere og modtager 50 pct. eller mere i offentligt driftstilskud
  • er et kommunalt spillested med en publikumskapacitet på over 350 uanset andel af offentlig finansiering

Klik her for at læse mere om ordningen, og hvordan du søger her

Derudover har Nordea-fonden netop åbnet for en pulje, der rækker ud til foreningerne i de mindre danske bysamfund med 200-5000 indbyggere.

“Her bor vi-puljen” omfatter 50 mio. kr. til at drømme stort i alle småbyer, og puljen skal anspore lokale ildsjæle og foreninger til at sætte aktiviteter i gang, som kan styrke det lokale fællesskab og skabe flere gode liv i netop deres by.

Nordea-fonden forventer at støtte mere end 100 projekter i hele landet i 2021.

Klik her for at læse mere om Her bor vi-puljen og bliv klogere på, hvordan man søger puljen