Håndsprit - sprit - corona - Covid-19 - coronavirus - sikkerhed - forhåldsregler - fjerbolde - VICTOR - Allan Høgholm
Allan Høgholm, Badminton Danmark

Opdateret: Covid-19: Myndighedernes opdaterede restriktioner og anbefalinger til og med 31. januar

January 19, 2022 09:14 Skrevet af

Opdateret 19. januar 2022.

Kulturministeriet, DIF og DGI har meldt restriktioner og anbefalinger ud, som gælder til og med 31. januar 2022. På baggrund af dem følger her Badminton Danmarks anbefalinger for badmintonsporten i Danmark.

 

Badminton Danmark udpeger her de anbefalinger, som har betydning for badmintonsporten i Danmark frem til og med 31. januar:

 • Krav om mundbind, at alle over 12 år bærer mundbind eller visir, når de opholder sig på en idrætsfacilitet som idrætshaller, træningscentre og svømmehaller (dog ikke under idrætsudøvelsen).
 • Krav om brug af coronapas i træningscentre. Kravet gælder både for kommercielle trænings-/fitnesscentre og for Foreningsfitness.
 • Anbefaling om at klæde om hjemmefra
  I det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.
 • Anbefaling om at holde afstand
  Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.
 • Anbefaling om at opdele aktiviteterne i mindre grupper
  Hvor det er hensigtsmæssigt.
 • Krav om, at der ikke må tillades adgang for flere end 500 tilskuere eller publikummer i lokalet samtidig, og disse skal i det væsentlige sidde ned.
  • Der er krav om forevisning af coronapas til betalende tilskuere, og der er krav om brug af mundbind eller visir, på nær når man sidder ned.
  • Har I et arrangement med over 500 tilskuere, så kontakt venligst Badminton Danmark på event@badminton.dk eller 70605076 for specifik information.

Klik her og læs mere angående Covid-19 i idrætten på dif.dk/corona

 

Kompensation til idrætsforeninger for aflyste arrangementer i julen

Der er godt nyt for de mange foreninger, som har været nødsaget til at aflyse eksempelvis jule- og nytårsstævner. Disse foreninger kan frem til og med den 8. februar klokken 12.00 søge DIF og DGI’s corona-hjælpepulje om dækning for tabte nettoindtægter i forbindelse med aflysningerne.

Samtidig med, at der blev indført en række restriktioner i anden halvdel af december, kom epidemikommission med en anbefaling til danskerne om ikke at deltage i indendørs foreningsaktiviteter i juleferien. Anbefalingen førte til, at en lang række foreninger aflyste deres planlagte aktiviteter i denne periode.

Folketingets partier vedtog samtidig, at der skulle afsættes midler til at kompensere foreningernes tab i den forbindelse, og DIF og DGI’s corona-hjælpepulje har i den forbindelse modtaget 16,2 millioner kroner. Det er disse midler, som nu kan søges.

Puljen kan kun yde tilskud til dækning af tabte nettoindtægter fra aflyste arrangementer i perioden 19. december 2021 – 15. januar 2022. Puljen kan ikke, som det har været tilfældet i tidligere ansøgningsrunder, yde tilskud til dækning af tabte indtægter fra medlemsindbetalinger og sponsorer samt ekstraordinære corona-relaterede udgifter til driften i foreninger.

Ansøgning finder sted på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen medlemstal.dk.

Klik her og læs retningslinjerne for ’julepuljen’ her.Tags: , , , ,
Kategori: , , , ,