Allan Høgholm - Tore Vilhelmsen - Hovedbestyrelsen - HB - hovedbestyrelse - politik - Esbjerg
Allan Høgholm, Badminton Danmark

Nyt fra hovedbestyrelsen: Valg til tre poster i hovedbestyrelsen – skal du med på holdet?

March 8, 2022 11:08 Skrevet af

Lørdag den 11. juni 2022 afholder Badminton Danmark repræsentantskabsmøde. På dette møde er der blandt andet valg til tre poster i hovedbestyrelsen. Det gælder posten som næstformand (for 3 år), eliteansvarlig (for 2 år) og eventansvarlig (for 2 år). Her gør formand Tore Vilhelmsen dig klogere på, hvad det vil sige at være en del af Badminton Danmarks hovedbestyrelse.

 

Jens Dall-Hansen, som pt. er valgt som næstformand, har meddelt, at han er villig til genvalg. Carsten Werge er stoppet som eliteansvarlig, hvorfor der med sikkerhed skal vælges en ny til denne post. Jeanette Lund Clausen, som pt. er valgt som eventansvarlig, har meddelt, at hun er villig til genvalg.

Når man er valgt til hovedbestyrelsen i Badminton Danmark, og dette gælder for alle medlemmer, er man blandt andet ansvarlig for fastsættelse af forbundets overordnede strategi og idrætspolitiske profil, man godkender reglementer, fastlægger kompetence og ansvar for de enkelte udvalg og meget andet.

Så selvom man vælges til én af de nævnte poster, og dermed bliver ansvarlig for et område, skal man først og fremmest have lyst til og være indstillet på at arbejde overordnet med strategien for hele Badminton Danmark.

Udover de overordnede områder nævnt ovenfor, er der lavet en ansvars- og funktionsbeskrivelse for hvert enkelt medlem i hovedbestyrelsen. Her står det beskrevet, hvad man specifikt forventer, at det enkelte medlem er ansvarlig for. Disse beskrivelser gennemgås og opdateres på det første hovedbestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet.

Klik her for at læse de nuværende ansvars- og funktionsbeskrivelser

Ønsker du at stille op til en af de ovenfor anførte poster, skal du jævnfør Badminton Danmarks Love, meddele dette senest 30 dage før valget til formand Tore Vilhelmsen på formand@badminton.dk eller til direktør Bo Jensen på boje@badminton.dk.

Er du interesseret i at høre mere om de forskellige poster, er du velkommen til at rette henvendelse til formand Tore Vilhelmsen.

På vegne af hovedbestyrelsen,

Tore Vilhelmsen, formandTags: ,
Kategori: , ,