Kristian Pihl er Badminton Danmarks nye formand, efter han i lørdags blev valgt ved Badminton Danmarks repræsentantskabsmøde. Vi har stillet ham et par spørgsmål som skal hjælpe dig med at blive klogere på, hvem han er, og hvad han vil gøre som formand for Badminton Danmark.

 

Hvorfor vil du gerne være formand i Badminton Danmark?

Fordi jeg – i al beskedenhed – tror, at jeg har de kompetencer, Badminton Danmark får brug for i den situation, vores sport er i lige nu. Der er heldigvis rigtig mange ting, der fungerer godt, men der er også for mange fundamentale ting, der ikke fungerer optimalt. Via min tid som østansvarlig i hovedbestyrelsen, mit virke som kredsformand i København, min trænergerning, min frivillige klubinvolvering samt det, at mine børn og jeg selv er aktive spillere, kan jeg se tingene fra mange forskellige vinkler. Dette er nødvendigt, da Badminton Danmark er en meget kompleks størrelse. Der er mange forskellige interessenter med mange forskellige ønsker og behov. Man kan ikke altid være enig om alle ting, men indsigten og forståelsen for alle interessenterne er et krav, hvis vi skal have et samlet Badminton Danmark.

 

Hvad bliver dit vigtigste fokus de første tre måneder?

Først og fremmest vil jeg lytte og indsamle information. Jeg skal sætte mig ind de ting, jeg ikke har så meget indsigt i. Men der er heldigvis en masse kloge mennesker omkring mig. Både i administrationen, i hovedbestyrelsen, i udvalgene og ude i det ganske badmintonland. Jeg vil gerne sætte en retning, men det er ikke noget, jeg kan eller vil gøre alene. Det skal være sammen med resten af hovedbestyrelsen. Der sidder nogle dygtige og engagerede folk, og det er vigtigt for mig, at hele holdet kan se sig selv i det.

 

Hvilke områder ser du, at du vil ind og forbedre i Badminton Danmark med dit virke som formand?

  1. Involvering og samarbejde

Alle beslutninger, der tages i hovedbestyrelsen og i administrationen, har indvirkning på kredse, klubber, frivillige, spillere og forældre. Derfor skal der være mere gennemsigtighed og inddragelse af relevante og kompetente interessenter, så der er bedre samspil mellem de overordnede beslutninger, og det der fungerer i praksis. Vores nuværende kredsstruktur skal ikke laves om, men styrkes.

 

  1. Make Badminton Greater

Vi er havnet i en situation, hvor badminton langt fra er en folkesport som tidligere. På flere områder gør vi det stadig godt, men jeg ønsker en ambitiøs målsætning og plan for flere/bedre klubber og mange flere udøvere, herunder også ledere, trænere, dommere og frivillige. Der er masser af potentiale i både storbyer og i landområder. Badminton er verdens bedste sport, og det budskab skal vi være bedre til at udbrede. Badminton Danmark skal være med til at underbygge og støtte alle de velfungerende klub- og træningsmiljøer, samt være med til at skabe endnu flere gennem målrettede indsatser. Det skal ske i samarbejde med DGI, og jeg ønsker at både udfordre og styrke dette samarbejde. Vi skal lykkes med at skabe et bredere og bedre fundament, for så er der også mere potentiale for at kunne styrke toppen.

 

  1. Verdensklasse spillere

Talent- og udviklingsarbejdet skal styrkes, da konkurrencen er skærpet de seneste år. Nu er det ikke længere kun de asiatiske lande, vi konkurrerer med. Europæiske lande haler ind på Danmark. Vi skal som de bedste i Europa tage konkurrencen op mod Asien, og vi skal gøre det sammen med flere af de andre lande fra Europa. Talentmassen skal gøres større, og dygtige trænere er fundamentalt for, at det kan lade sig gøre. Badminton Danmark skal blive bedre til at sørge for uddannelse og rød tråd gennem hele systemet. Det Nationale Elite Træningscenter i Brøndby skal styrkes, og selve setuppet skal igennem en grundig evaluering for at sikre, at ressourcerne bruges optimalt. Det samme gælder for den øvrige centerstruktur, for talentarbejdet kan forbedres. Der skal sandsynligvis tilføres flere midler for, at vi stadig kan være med i verdenstoppen.

 

  1. Styrket økonomi

Underskud skal vendes til overskud, så vi kan udvikle alle områder af vores sport samt forbedre brugeroplevelsen af vores IT-platforme. Redskabet er ikke nedskæringer og besparelser, men en fokuseret indsats på at øge indtægterne via flere, forbedrede og nye kommercielle aftaler.

 

Hvad håber du på at opnå som formand indenfor det første år?

Jeg håber, at især kredsene kan mærke, at de bliver inddraget og lyttet mere til. Inddragelsen skal naturligvis også mærkes af klubberne, men kredsene er først og fremmest talerør for klubberne. Især de klubber der ikke har hold i de øverste rækker.

Jeg har ikke en ambition om, at der skal laves store revolutioner indenfor det første år. Jeg har heller ikke en ambition om at kaste en masse nye ambitiøse bolde op i luften. Det kan godt være, at det lyder kedeligt, men for mig er det vigtigere at få afsluttet ting end at sætte en masse nye tiltag i gang. Hellere gøre én ting ordentligt end to ting halvt.

Jeg tror, at vi kommer længere med en realistisk tilgang til tingene, og jeg tror, vi kan komme rigtig langt med justeringer og optimeringer.

 

Har du nogen mærkesager på den lange bane, som du først vil måles på, når dit formandskab slutter?

Jeg håber, badminton i Danmark om tre år står mere samlet. Der er ikke nogen af alle de forskellige interessenter, der kan undværes, og vi har alle brug for hinanden. Det håber jeg, der vil være en højere grad af forståelse for om tre år.

Digitaliseringen skal gøre det nemmere og ikke mere besværligt at være badmintonspiller eller badmintonforælder. Det skal være nemmere for nye spillere og deres forældre at blive turnerings- og holdturneringsaktive.

Mindre fokus på ranglisten, og om man er E- eller D-spiller – alle er badmintonspillere. Fokus skal være på udvikling på alle niveauer og glæden ved sporten.

Vi skal have flere piger og kvinder til at spille badminton. Dette indebærer også, at vi på alle niveauer skal have flere trænere af hunkøn. Det kommer ikke af sig selv, så det er noget der kræver en målrettet indsats.

Og sidst og bestemt ikke mindst, så skal forbundets økonomi være mere robust.

 

CV
Fulde navn: Kristian Pihl
Alder: 45 år
Bosted (region):  København
Valgte politiske poster i idrætslivet:

  • Frivillig i Lyngby Badminton Klubs ungdomsspilleudvalg
  • Frivillig i Badminton Københavns ungdomsspilleudvalg
  • Formand for Badminton København
  • Medlem af Hovedbestyrelsen i Badminton Danmark (Kredsansvarlig for Region Øst)

Civile arbejde:

  • Senest: Økonomidirektør i North Sea Capital
  • Uddannelse: Bankuddannet, og med en Handels Diplom i regnskab og økonomistyring samt en cand.merc. i accounting and strategy. Derudover forskellige lederuddannelser og certificeret business coach