Vi mistede en af vores store frivillige ledere, da Bjørn Holst-Christensen stille sov ind den 15. januar 2024 i en alder af 90 år. Bjørn var en meget aktiv deltager i frivilligt arbejde bl.a. inden for Badminton, samt i Erhvervslivet.

Skrevet af Jon Holst-Christensen

 

I sine unge år var Bjørn en fremragende badmintonspiller. Særligt hans double evner samt hans magiske høje baghånd blev anerkendt af hans konkurrenter. Han startede sin karriere i ABC (Amager Badminton Club), hvor Bjørn hurtigt etablerede sig på førsteholdet samt deltog i danmarksmesterskaberne. I en lang periode var han blandt de 10 bedste i Danmark og deltog i All England fra 1957 – 1962. Senere i veteran-regi vandt han både danmarksmesterskaberne, All England og World Master Games.

Det var også indenfor badminton, at interessen for ledelse tog fart, da han allerede i en alder af 16 år tog del i ledelsen af klubben og efterfølgende i mange år var formand for Amager Badminton Club. I Badminton Danmark har Bjørn haft poster i både udvalg og i bestyrelsen gennem rigtig mange år. Bjørn var også på mange områder en forgangsmand, hvad angår udviklingen af badminton bla. igennem aktiviteter som ægteparturnering, international veteranturnering på La Santa Club, Lanzarote, samt at hente den første kinesiske træner Lin Ying Zhang til Danmark. I mange henseender var selv små opgaver ikke fjerne fra Bjørn, da mange topspillere stadig husker hans noget strikse tilgang til boldskift, da han var ansvarlig for bolde til diverse Badminton Danmark-turneringer. Disse indsatser gjorde, at han fortjent har modtaget Æresmedlemskab af DBF & DIF samt fortjensttegn fra det Internationale Badminton Forbund.

Det var ikke kun indenfor badminton, at Bjørn slog sine folder, han deltog også i børnenes Skolenævn og Skolekommission i en meget lang periode. Politisk aktivitet blev også afprøvet, men som sportsmand var det sommetider svært at indgå i det politiske spil på det tidspunkt. Senere blev det til Bestyrelsespost i Erhvervsforening SPT i København, Formand i Lokalråd i Nordrup og medlem i Ældreråd i Ringsted.

Erhvervsmæssigt startede Bjørn i faderens butik i Møllegade med fabriksudsalg af kosmetik, det der senere blev til Cutisan A/S. Senere udvidede de også med fabrikation i Baggesensgade og butikker i Ryesgade og på Sortedams Dosseringen. Bjørn købte et nedlagt Mejeri “Vestervang” i Nordrup ved Ringsted, som også markerede overtagelse af hele fabrikationen, der så også flyttede til Nordrup. Firmaet voksede, selv om det ikke var med den helt store arbejdsstyrke. Mejeriet der var lige ved 100 år gammelt trængte til renovering, og det blev lavet hen ad vejen. Nedrivninger og nybygninger kom til efter behov og muligheder. Stormagasiner, varehuse og kooperativer var kunderne med lidt salg til Sverige og Norge. Først fra år 2000 kom der gang i eksport til England af økologiske produkter. Børnene, bortset fra Jon, deltog alle mere eller mindre i Firmaet, der blev overdraget til Dan i 2003.

Privat blev Bjørn gift i 1957 med Tonny og boede først på Amager for derefter at bosætte sig i Nordrup ved Ringsted. Han efterlader sig kone og 4 voksne børn, som alle har spillet badminton, 3 af dem på 1. holdet i Ringsted, men alle har de spillet på samme hold i amtsholdturneringen. Her til sidst var det en stor glæde for ham at se børnebørnene også blev præget til at tage badminton interessen op.

Vores Far var i sandhed et menneske, der var engageret i samfundet og den frivillige idræt og er dermed et eksempel på, hvordan man via sit virke kan skabe grobund for sunde aktiviteter for rigtigt mange mennesker. Noget som vi hans børn og børnebørn også har fundet det helt naturligt at involvere os i.

Begravelsen finder sted tirsdag den 30. Januar 2024 kl. 13 i Nordrup Kirke ved Ringsted.

Æret være vores mand, far og bedstefar, Bjørn Holst-Christensen’s minde.

På vegne af familien Jon Holst-Christensen