Over 300 klubber og foreninger har allerede støttet op om projektet ’Levedygtige klubber’. De mange klubber har besvaret et kort spørgeskema, og det kan du og din klub stadig nå at besvare, hvis I vil være en del af projektet.

 

Badminton Danmark og DGI Badmintons projekt ’Levedygtige klubber’ har fået en flot modtagelse af Danmarks badmintonklubber og -foreninger.

Over 300 klubber og foreninger har deltaget i og besvaret et kort spørgeskema, som skal være med til at skabe reflektion over, hvilken slags klub man ser sig selv som og/eller ønsker at være, og hvilke problemstillinger der fylder mest i klubbens dagligdag.

Herfra skal der lyde en stor tak til de 300 klubber, som har svaret.

Hvis du og din klub også vil deltage i ‘Levedygtige klubber’, kan I få tilsendt spørgeskemaet ved at skrive til projektkoordinator Nina Vedsø på nive@badminton.dk

Når besvarelserne er indsamlet og behandlet, tager arbejdet med at udbygge eksisterende klubnetværk og evt. etablere nye/supplerende klubnetværk sin begyndelse.

 

Hvorfor blive en del af ’Levedygtige klubber’?

Med projekt ’Levedygtige klubber’ vil Badminton Danmark og DGI Badminton gerne række ud til klubber i hele landet. Vi vil gerne hjælpe med at udvikle eksisterende og etablere nye klubnetværk, der kan tilbyde relevant viden, sparring og erfaringsudveksling i forhold til at adressere nogle af de mange udfordringer, der kan være en stor del af klubbernes hverdag.

Netværkene kan sigte imod hovedområder som Elite-netværk for nuværende og kommende ligaklubber, Talent-netværk for klubber, der fokuserer eller ønsker at fokusere på talentudvikling, Konkurrence-netværk for klubber, der konkurrerer med andre i holdturneringen og i individuelle turneringer eller måske Bredde-netværk for klubber, der primært samles om fællesskabet og samværet omkring badmintonsporten.

Der kan være overlap mellem netværkene. Det kan også være, der dukker andre emner op, som der kan dannes netværk omkring. Vigtigst er, at sammensætningen og fokuspunkterne i netværkene er relevante for de deltagende klubber, så vi fremadrettet kan hjælpe hinanden med at skabe blomstrende klubliv og fællesskaber til glæde for de rigtig mange, der har deres daglige gang i klubberne.

Klik her for at læse mere om ’Levedygtige klubber’