Allan Høgholm, Badminton Danmark

Kommercielle holdnavne tillades i hele DH-turneringen, ligesom der ikke længere vil være begrænsninger på antallet og størrelsen af reklamer på spillertøj.

 

Fremover får klubber og spillere i den danske holdturnering (DH-turneringen) flere kommercielle rettigheder.

Badminton Danmarks hovedbestyrelse har vedtaget, at der fra den 1. maj ændres i Badminton Danmarks reklamereglement. Særligt to punkter er væsentlige:

  • Kravet om antal, størrelse og placering af tøjreklamer bortfalder
  • Mulighed for kommercielle holdnavne til alle hold i den danske holdturnering

Beslutningen er truffet på baggrund af en høring, som holdturneringsudvalget lavede i februar. Her var der stor enighed hos klubberne om, at kravene om tøjreklamer skulle fjernes, ligesom der også var overvægt af stemmer i retning af muligheden for kommercielle holdnavne.

 

Tøjreklamer:

Ændringen træder i kraft i Badminton Danmarks reklamereglement, og derfor er der tale om individuelle turneringer og holdturneringer i Badminton Danmark-regi. Når der spilles BEC- og BWF-turneringer, skal deres regler følges, ligesom det også er tilfældet i dag. Læs mere her (indsæt link til reklamereglementet).

Kommercielle holdnavne:

Alle hold i den danske holdturnering får med ændringen mulighed for at tilføje kommercielle navne til deres holdnavn. Mens kommercielle holdnavne kan promoveres af klubberne selv på hjemmesider, SoMe, trykt materiale m.v., vil det alene være klubnavnet, der vises på BadmintonPlayer. Badminton Danmark kan med reklamereglementet kun regelsætte for holdturneringer, som hører under Badminton Danmark, men vi ser positivt på muligheden for brugen af kommercielle holdnavne i alle holdturneringssammenhænge i Danmark.

Klik her for at læse det nye reklamereglement