Lørdag d. 1. juni afholdes Badminton Danmarks repræsentantskabsmøde 2024, og i alt 12 poster er på valg. Her kan du få overblikket over, hvem der stiller op, hvem der kan stemme, samt hvordan afstemningerne foregår.

 

Badminton Danmark afholder sit årlige repræsentantskabsmøde lørdag den 1. juni 2024 fra 11.00-14.00 på Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Der bydes på morgenmad og kaffe fra 9.30.

I alt 12 poster i Badminton Danmarks hovedbestyrelse og udvalg er på valg.

I denne artikel vil vi forsøge at svare på de typiske spørgsmål, som der kan opstå i forbindelse med et repræsentantskabsmøde, såsom hvem der er på valg, hvem der kan stemme, og hvordan afstemningerne foregår.

Læs også: Så er det nu: Billetsalget til VICTOR DENMARK OPEN 2024 er i gang

 

Hvem er på valg?

Valg til Hovedbestyrelsen, jf. §17

Økonomiansvarlig for perioden 2024-2027

På valg er Kristian Boye. Kristian Boye ønsker genvalg.

Ingen andre kandidater.

Eventansvarlig for perioden 2024-2026

På valg er Jeanette Lund Clausen. Jeanette Lund Clausen ønsker genvalg.

Ingen andre kandidater.

Eliteansvarlig for perioden 2024-2026

På valg er Michael Kjeldsen. Michael Kjeldsen ønsker genvalg.

Ingen andre kandidater.

 

Valg til faste udvalg, jf. §19

Formand for Dommerudvalget for perioden 2024-2026

På valg er Niels Holm Mortensen. Niels Holm Mortensen ønsker ikke genvalg. Poul Bøgebjerg har meldt sit kandidatur.

Formand for Museumsudvalget for perioden 2024-2026 På valg er Ole Jacobsen. Ole Jacobsen ønsker genvalg. Ingen andre kandidater.

 

Næstformand for Holdturneringsudvalget for perioden 2024-2026

På valg er Leon Ringbo. Leon Ringbo ønsker genvalg.

Ingen andre kandidater.

 

To medlemmer til Holdturneringsudvalget, samt én suppleant for perioden 2024-2026

På valg er Thomas Irwing Pedersen. Thomas Irwing Pedersen ønsker genvalg.

På valg er Lars Michaelsen. Lars Michaelsen ønsker genvalg.

På valg er Poul Mølgaard. Poul Mølgaard ønsker genvalg.

 

Valg til Appeludvalg, jf. §23

Udvalgsmedlem for perioden 2024-2027

På valg er Hans Henrik Fløe. Hans Henrik Fløe ønsker ikke genvalg.

Rasmus Mangor Andersen har meldt sit kandidatur.

 

Udvalgssuppleant for perioden 2024-2026

På valg er Flemming Holmgaard. Flemming Holmgaard ønsker ikke genvalg.

Ingen andre kandidater.

 

Valg til Disciplinærudvalg, jf. §24

Udvalgssuppleant for perioden 2024-2026

På valg er Esben Bøgeholdt. Esben Bøgeholdt ønsker genvalg.

Ingen andre kandidater.

 

Klik her for at finde dagsorden, årsberetning og årsregnskab til Badminton Danmarks repræsentantskabsmøde

 

Hvem kan stemme?

Det kan de såkaldte delegerede. Som ”menigt” klubmedlem i en badmintonklub eller -forening, der er medlem af Badminton Danmark, er man per automatik medlem af en af Badminton Danmarks otte kredse – alt efter hvor i landet, man er aktiv.

I forbindelse med repræsentantskabsmødet har hver kreds et antal delegerede, som har stemmeret til såvel personvalgene som de forslag på mødets dagsorden, der skal behandles. Antallet af delegerede per kreds afhænger af, hvor mange medlemmer der er i den enkelte kreds.

Op til 1000 medlemmer giver to delegerede, og derefter følger én delegeret per påbegyndt tusinde medlem. En kreds med for eksempel 800 medlemmer vil således have to delegerede, mens en kreds med 8800 medlemmer vil have 9.

Skulle en kreds have 10 delegerede, men kun indstille otte delegerede, så bortfalder de resterende to delegerede og dermed to stemmer.

Foruden de delegerede har de respektive medlemmer af hovedbestyrelsen en stemme, ligesom de fleste respektive, stående udvalgsformænd, f.eks. holdturnerings- og dommerudvalget har en stemme.

Formændene af disciplinærudvalget og appeludvalget har dog ikke en stemme. Ansatte i Badminton Danmark kan ikke være delegerede.

 

Hvordan bliver man delegeret?

Det afhænger af, hvilken kreds man er medlem af. Det er nemlig op til hver enkelt kreds og dennes bestyrelse egenhændigt at beslutte, hvordan de vil fordele det antal delegerede, kredsen har. De valgte delegerede skal dog være medlem af den pågældende kreds.

Af hensyn til mødets planlægning opfordres der til, at man melder sin kreds’ stemmeberettigede ind i så god tid som muligt. Dog har man retten til at oplyse dette helt frem til mødestart.

Ikke-delegerede, der ønsker at deltage, er velkomne og dukker blot op til selve mødet.

 

Hvordan foregår afstemningen?

Afstemningen til personvalgene sker anonymt og skriftligt på repræsentantskabsmødet, mens de øvrige forslag, der er på dagsordenen til mødet, typisk sker ved håndsrækning. Ved personvalgene er det den, der får flest stemmer, der vælges, mens lovforslag kræver 2/3 af stemmerne for at gå igennem.

 

Er jeg sikret at blive valgt ind, hvis der ingen andre kandidater er?

Ønsker man at stille op til en af posterne på valg i forbindelse med repræsentantskabsmødet, skal man senest melde sit kandidatur 30 dage forinden. Da den deadline er overskredet, er der ikke flere, der kan melde sig ind i kampen om en af de givne poster på valg, så i princippet er de pågældende kandidater valgt ind – medmindre naturligvis, at nogen af dem trækker sit kandidatur inden mødet.

 

Hvornår indtræder de nyvalgte?

Nyvalgte til udvalgene indtræder fra 1. juli.

 

Vi glæder os til at se jer i Middelfart.