Badmintonphoto

TSS har valgt at appellere Disciplinærudvalgets afgørelse til DIF’s appelinstans.

 

Den 14. maj idømte Disciplinærudvalget Team Skælskør-Slagelse en økonomisk straf. Den dom har TSS valgt at appellere til DIF’s appelinstans.

DIF’s appelinstans vil tidligst have mulighed for at kigge på appellen den 15. juni, og det vides derfor ikke, hvornår appellen er færdigbehandlet.

Badminton Danmark afventer DIF’s appelinstans afgørelse før eventuelt yderligere udtalelser.